Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne

Najnowsze informacje o naszych działaniach publikujemy na Facebooku (kliknij w ikonkę po prawej)

O nas

Postrzegamy Bielsko-Białą jako miasto naszych korzeni, urodzin, nauki, pracy i życia. Ten interesujący zakątek Polski południowej jest także tematem naszych fascynacji i badań naukowych. 

Chcemy znać pełną prawdę o jego barwnej, wielokulturowej przeszłości, którą pragniemy przekazać światu i następnym pokoleniom bielszczan. To cel naszych działań i zobowiązanie. Bielsko-Biała to dwumiasto o niezwykłej tradycji historycznej. Nie poddaje się ono prostym schematom identyfikacji kulturowej. Bielsko-Biała to miejsce przenikania się, a niekiedy ścierania idei, kultur i wyznań, które stworzyło własną niepowtarzalną historię. Budowało ją wiele narodów. Byli to zarówno Niemcy, Polacy i Żydzi jak również przedstawiciele innych nacji, którzy przez stulecia znajdowali tu miejsce życia i pracy. Bielsko-Biała to miejsce kryjące w sobie różne tradycje kulturowe.

Wynikały one z położenia na pograniczu śląsko-małopolskim, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, a także przynależności do różnych państwowości – czeskiej, austriackiej i polskiej. Nie tłumaczy to jednak w pełni jego specyficznego dziedzictwa. Nie bez powodu to właśnie tutaj istniały takie określenia jak: mały Wiedeń i śląski Manchester – pojęcia wskazujące jak dalece miejsce to wykraczało poza swoje otoczenie kulturowe. Bielsko-Biała to miejsce, które poszukuje dziś swojej tożsamości. Mamy nadzieję, że przez przybliżanie jego skomplikowanych dziejów, wniesiemy w to dzieło swój niewielki wkład.