Święto Niepodległości

 Dzień 11 Listopada 1918 roku funkcjonuje w świadomości Polaków jako symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności po 123 latach niewoli i braku państwa polskiego na mapie Europy. W tym dniu wolną od okupanta niemieckiego stała się stolica Polski Warszawa, a władzę nad odradzającym się Wojskiem Polskim przejął charyzmatyczny przywódca Józef Piłsudski, podejmując walkę o kształt i granice II Rzeczypospolitej Polskiej. W tym dniu skończyła się również I wojna światowa, ta „wojna ludów” przepowiadana przez naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, dzięki której upadły trzy mocarstwa rozbiorowe Polski. Chwili tej doczekało dopiero piąte pokolenie Polaków wychowane w czasie niewoli.

Znacznie dłużej czekali Polacy w oddzielnych wówczas miastach Bielsku i Białej. Biała pozostawała poza granicami Polski 146 lat, od czasu I rozbioru w 1772 roku, należąc przez ten okres do Austrii i jej prowincji Galicji. Bielsko odpadło od Polski wraz z całym Śląskiem i Księstwem Cieszyńskim już w I połowie XIV wieku, wchodząc później również w skład Austrii. Ich powrót do odradzającej się Rzeczypospolitej zaczął się wcześniej niż stolicy państwa i wiązał się z rozpadem monarchii Habsburgów.                      

Jerzy Polak


Dodaj komentarz

Protected by WP Anti Spam