Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Archive for Kwiecień, 2012

Tajemnice średniowiecznego Bielska

Napisane dnia Kwiecień 1st, 2012 przez Wiesław Dziubek

8 marca br. w Książnicy Beskidzkiej „Tajemnice średniowiecznego Bielska” przedstawiała Bożena Chorąży. Wykład połączony z multimedialną prezentacją został przedstawiony w ramach tzw. historycznych czwartków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego.

Wykład poświęcony był problematyce średniowiecznego Bielska. Omówiono lokację miasta Bielska i okolicznych wsi. Proces ten związany był ściśle z falą intensywnej kolonizacji Podbeskidzia w 2. połowie XIII i 1. połowie XIV wieku. Przedstawione zostały podstawowe zasady organizacji przestrzennej osiedli zakładanych na tzw. prawie niemieckim. Szczególną uwagę poświęcono wyglądowi średniowiecznego Bielska. -Materiałów do rekonstrukcji miasta w tym okresie dostarczyły przede wszystkim badania architektoniczne i archeologiczne prowadzone w ostatnich latach  na terenie bielskiej starówki i zamku Sułkowskich. Pozwoliły one na rekonstrukcję systemu obronnego, jak i zabudowy miasta- informował Bożena Chorąży. Podczas wykładu szczególną uwagę zwrócono na funkcję rynku oraz odkrytej w jego obrębie  infrastruktury – ratusza średniowiecznego, wagi miejskiej oraz urządzeń wodnych. -Osobnym, wciąż niewyjaśnionym zagadnieniem jest powstanie kościoła parafialnego p. w. św. Mikołaja- dodała Bożena Chorąży.

JacK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początki Bielska w świetle nowych badań

Napisane dnia Kwiecień 1st, 2012 przez Wiesław Dziubek

Początki Bielska w świetle nowych badań to kolejny temat przedstawiony w ramach Historycznych Czwartków organizowanych przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Spotkanie, które prowadził dr Bogusław Chrąży, prezes BBTH odbyło się w Książnicy Beskidzkiej 9 lutego br. i przyciągnęło ono w tym dniu liczne grono miłośników historii.

Wykład poświęcony był początkom osadnictwa średniowiecznego na terenie Bielska i Białej. Omówiony został etap pierwszy etap kolonizacji tego obszaru, poprzedzający powstanie miasta Bielska. Odnosi się on przede wszystkim do czasu funkcjonowania w XIII wieku grodu starobielskiego oraz hipotetycznej sieci osad rozmieszczonych w jego sąsiedztwie. – Jedną z nich było osiedle zlokalizowane na terenie dzisiejszego wzgórza staromiejskiego w Bielsku. Niewykluczone, że towarzyszyło ono, drewnianemu założeniu obronnemu znajdującemu się na miejscu dzisiejszego zamku Sułkowskich. O istnieniu osadnictwa na terenie wzgórza staromiejskiego świadczą liczne ślady archeologiczne. Najdobitniejszym świadectwem tego najstarszego osadnictwa jest odkrycie w rejonie ulicy Wzgórze drewnianego obiektu półziemiankowego, którego czas powstania poprzedza 1210 rok – mówił dr Bogusław Chorąży, prezes BBTH, a na co dzień pracownik Muzeum w Bielsku-Białej.

Jak przekonuje archeolog zarówno funkcjonowanie tej osady, jak i grodu w Starym Bielsku wpisuje się w ogólne procesy kolonizacji obszarów nie zasiedlonych na terenie zachodniej i środkowej Europy w końcu XII i początkach XIII wieku. Obraz tego etapu osadnictwa ulega gwałtownym zmianom w drugiej połowie XIII i początkach XIV stulecia, kiedy w wyniku kolejnej fali kolonizacji na prawie niemieckim w rejonie bielskim powstaje wiele nowych osiedli, a starsze z ulegają reorganizacji w oparciu o nowe regularne układy przestrzenne. Ten etap zostanie omówiony przez archeologa Bożenę Chorąży w następnym wykładzie z cyklu pt. Historyczna Czwartki, który odbędzie się 8 marca. Zapraszamy.

JacK