Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Archive for Maj, 2012

Konferencja naukowa „Siedem wieków Bielska-Białej” – znamy już program

Napisane dnia Maj 1st, 2012 przez boguslaw.chorazy

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne we współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej  podjęły się organizacji konferencji naukowej pt. “Siedem wieków Bielska-Białej”. Zostanie ona przeprowadzona w sali senackiej w budynku rektoratu Akademii przy ul. Mickiewicza 24. Będzie to próba zaprezentowania aspektów historycznych, kulturowych i przemysłowych ważnych dla kształtowania dziejów naszego miasta na przestrzeni wieków. Referentami będą historycy, archeolodzy, historycy sztuki, językoznawcy, socjolodzy i inni pracownicy nauk, zajmujący się w swych badaniach w różnym zakresie tematyką bielską. Są to członkowie Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, naukowcy z Akademii Techniczno-Humanistycznej, a także zaproszeni goście – m.in. profesor Idzi Panic – redaktor naczelny Monografii Miasta Bielska-Białej. Honorowy patronat nad konferencją objął rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik.

Program konferencji wzbogacono działaniami edukacyjnymi i popularyzatorskimi przeznaczonymi dla studentów oraz miłośników dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego miasta. Przybiorą one formę wycieczek terenowych, projekcji filmów oraz okolicznościowych wystaw.

Liczymy, że odbiorcami konferencji będą przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, w tym studenci i młodzież szkolna. Mamy nadzieję, że pokłosiem konferencji będzie publikacja wygłoszonych referatów. Będzie to z pewnością ważna pozycja w dorobku wydawniczym naszego miasta. Program konferencji przedstawiamy poniżej.

Wszystkich mieszkańców Bielska-Białej zapraszamy do udziału w konferencji!

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ
BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

KONFERENCJA NAUKOWA
“SIEDEM WIEKÓW BIELSKA-BIAŁEJ”
30 -31 maja 2012
Rektorat Akademii Techniczno-Humanistycznej
ul. Mickiewicza 24

PROGRAM

30 maja (środa)

 • 10.00 – otwarcie Konferencji przez JMR ATH prof. dr. hab. inż. Ryszarda  Barcika oraz Prezesa BBTH dr. Bogusława Chorążego, powitanie gości
 • początek konferencji – prowadzący dr Jerzy Polak
 • 10.25 – referat mgr Bożeny Chorąży i dr. Bogusława Chorążego (BBTH, Muzeum w Bielsku-Białej) “Początki Bielska w świetle badań archeologicznych”
 • 10.55 – referat prof. dr. hab. Idziego Panica (UŚl Katowice) “Przywilej księcia cieszyńskiego Mieszka I dla Bielska z 3 czerwca 1312 r.”
 • 11.25 – referat dr. Przemysława Stanki (UPJPII Kraków) “Nieznane dokumenty do najstarszych dziejów Bielska”
 • 11.55 – dyskusja, przerwa na kawę
 • 12.30 – referat mgr. Pawła Bottchera (BBTH) “Bielsko w stosunkach pomiędzy książętami cieszyńskimi a dworem krakowskim w średniowieczu”
 • 13.00 – referat dr. Jerzego Polaka (BBTH) “Powstanie miasta Białej”
 • 13.30 – referat mgr Anny Kubicy (BBTH) “Początki sukiennictwa w Bielsku i Białej”
 • 14.00 – dyskusja
 • 14.20-15.20 – przerwa obiadowa –  film “Cygański Las” reż. Jacka Zachary (BBTH) i Leszka Buzderewicza (BBTH)
 • 15.20 – referat mgr. Piotra Keniga (BBTH, Muzeum w Bielsku-Białej) “Granice Lasu Miejskiego Bielska w świetle źródeł kartograficznych”
 • 15.50 – referat dr Ewy Janoszek (BBTH) “Twórczość rodzimych architektów w XIX i I połowie XX wieku”
 • 16.20 – dyskusja
 • 16.35 – komunikat mgr. Janusza Manterysa (BBTH) “Szpitale wojskowe w Bielsku  i Białej w czasie I wojny światowej’
 • 16.55 – komunikat prof. dr. hab. Jacka Warchali (UŚl Katowice) “Miasto jako przestrzeń ideologiczna na przykładzie Bielska-Białej”
 • 17.15 – dyskusja
 • 17.30 – zakończenie obrad I dnia konferencji.
 • warsztaty terenowe – wycieczka po starym mieście Bielska – prowadzą Bożena i Bogusław Chorążowie (od godz. 18.00)

31 maja (czwartek)

 • 10.00 – rozpoczęcie obrad – prowadzący prof. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta (ATH)
 • 10.10 – referat prof. dr. hab. inż. Marka Trombskiego (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach) “Osiągnięcia naukowe filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej w latach 1969-2001” 
 • 10.40 – komunikat prof. M.Trombskiego “Profesor dr hab. inż. Przemysław Wasilewski – naukowiec”
 • 11.00 – referat prof. dr hab. Zofii Kowalik-Kalety (ATH) i prof. ATH dr. hab. Marka Bernackiego (ATH) “Przestrzeń Bielska-Białej dawniej i dziś w perspektywie prac dyplomowych studentów Akademii Techniczno-Humanistycznej”
 • 11.40 – dyskusja, przerwa na kawę
 • 12.00 – referat mgr. Przemysława Czernka (BBTH) “Działalność architekta Alfreda Wiedermanna w Bielsku”
 • 12.30 – referat mgr Teresy Dudek-Bujarek (Muzeum w Bielsku-Białej) “Artyści Katowickiej Grupy Artystycznej z Bielska, Białej i okolicy”
 • 13.00 – komunikat mgr. Patryka Oczki (Muzeum w Bielsku-Białej) “Działalność kulturalno-społeczna Stanisława Oczki w Bielsku-Białej 1945-1980”
 • 13.20 – dyskusja
 • 13.40-14.40 – przerwa obiadowa – filmy: “Ogród pamięci” reż. Leszka Buzderewicza (BBTH), “Stare migawki filmowe z Bielska-Białej” reż. W. Kominiaka (BBTH)
 • 14.40 – komunikat mgr. Krzysztofa Bindy (ATH) “Nieznane skarby zasobu Archiwum ATH – nowe pole eksploracji dla badań regionalnych”
 • 15.00 – komunikat mgr. Macieja Bujakowskiego (ATH) “Androgogika – problem analfabetyzmu w Bielsku-Białej po 1945 roku”
 • 15.20 – felieton filmowy mgr. Jacka Kachla (BBTH) “Styczeń 1951 roku pierwszy miesiąc istnienia Bielska-Białej”
 • 15.40 – dyskusja
 • 15.55 – komunikat mgr. Dominika Kasprzaka (BBTH) “Polskie i niemieckie fortyfikacje z czasów II wojny światowej na terenie Bielska-Białej”
 • 16.15 – komunikat mgr Joanny Gruszki (BBTH) “Z problemów tożsamości regionalnej w Bielsku-Białej”
 • 16.35 – dyskusja
 • 17.00 – podsumowanie i zakończenie obrad konferencji (dr Jerzy Polak, BBTH)
 • 18.00 – odsłonięcie na Rynku w Bielsku tablicy upamiętniającej Mieszka I Cieszyńskiego – założyciela miasta Bielska

Konferencji towarzyszą:

  • wystawy “Olszówka Górna na fotografii rodzinnej” Jacka Zachary (BBTH) oraz “Z zasobów Archiwum Uczelnianego ATH” Krzysztofa Bindy (ATH)

Referaty i komunikaty niewygłoszone w trakcie konferencji, przeznaczone do publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym:

- referat mgr. Sławomira Porębskiego (BBTH) “Przejmowanie władzy przez komunistów w Bielsku i powiecie bielskim w latach 1945-1947”

- komunikat mgr. Piotra Keniga (BBTH, Muzeum w Bielsku-Białej) “Zmiany przynależności politycznej regionu bielskiego”

- komunikat dr. Jerzego Polaka (BBTH) “Początki polskiego ruchu narodowego w Bielsku i Białej (do 1902 r.)”

 

Komitet Naukowy i organizacyjny konferencji:

prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta – Kierownik Wydziału Komunikacji Medialnej, Public Relations i Edukacji Językoznawczej ATH
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki – Prodziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH
dr Aneta Bąk – Prodziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki ATH
dr Jerzy Polak Prezes Honorowy BBTH
dr Bogusław Chorąży Prezes BBTH
Jacek Kachel Sekretarz BBTH
Maciej Bujakowski ATH