Drogi do niepodległości gra uliczna 2012

Radośnie dla niepodległej

Biało-czerwone chorągiewki, ubrania z epoki, maszerujący „Strzelcy”, radosny śpiew i wypuszczone w niebo gołąbki pokoju, to tylko symbole, które towarzyszyły uczestnikom tegorocznej gry ulicznej w Bielsku-Białej. Tam właśnie 11 listopada br. Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne zaprosiło chętnych do udziału w zabawie historycznej, której głównym celem było poznawanie poprzez zabawę lokalnej historii.

- Główną ideą naszej gry było przybliżenie jej uczestnikom niełatwej drogi polskich działaczy, którzy w początkach XX wieku podjęli trud budzenia świadomości narodowej na terenie Bielska i Białej. Reprezentowali oni różnorodne nurty polityczne, przyświecał im jednak jeden cel- przywrócenie dumy i godności narodowej wśród mniejszości polskiej ówcześnie zamieszkujących Bielsko i Białą. Wszystko to działo się warunkach dominacji kulturowej żywiołu niemieckiego, która w niektórych przypadkach przybierała oblicze skrajnie nacjonalistyczne. Gra nie jest jednak próbą wartościowania tych zjawisk. Ma ona jedynie na celu ukazanie skomplikowanej mozaiki kulturowej, która współtworzyła ówczesne Bielsko i Białą- informuje dr Bogusław Chorąży, główny koordynator gry i członek zarządu BBTH.

Scenariusz gry został oparty na autentycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Bielska i Białej w latach 1902-1918. Ramy czasowe obejmują najważniejsze wydarzenia dla odradzającej się świadomości Polaków w obydwu miastach. Jest m.in. otwarcie Domu Polskiego w Bielsku w 1902 roku, tzw. bitwę nad Białą w 1914 roku, wydarzenia I wojny światowej m.in. działalność szpitali rezerwowych oraz listopad 1918 roku – narodziny niepodległego państwa polskiego. Z tego też powodu uczestnicy gry musieli przy użyciu mapy i zaszyfrowanych wiadomości wypełnić kilka zadań i odnaleźć historyczne miejsca związane z tematyką gry. Zadania wykonywane przez uczestników gry nawiązywały do ważniejszych form aktywności bialskich i bielskich środowisk narodowych. Z tego też powodu była oceniana sprawność fizyczna odnosząca się do działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, jak również umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Członkowie grup uczestniczyli w konkursie plastycznym na plakat patriotyczny oraz popisywali się swoimi śpiewem nawiązując do działalności chórów i organizacji artystycznych działających w dawnym „Domu Polskim” w Bielsku czy „Czytelni Polskiej” w Białej. Niezbędna był też podstawowa wiedza o historii Polski zdobyta na kursach samokształceniowych zorganizowanych w trakcie gry. Była też konspiracyjna  - nauka strzelania oraz wykonywanie zadań wywiadowczych, których wykonanie utrudniały  „austriackie” patrole.

Wszystkie te zmagania spośród 15 zespołów najlepiej wykonał zespół nr 10 w składzie: Cezary Pietraszko, Magdalena Ryszka, Piotr Ryszka, Maciej Pilip, Kamila Stuglik. Drugie miejsce zajął zespół nr 1 w składzie: Dominika Maślanka, Klaudia Lukas, Klaudia Szczuka, Magdalena Błotko. Natomiast trzecie miejsce zdobył zespół nr 9 w składzie: Wojciech Grocki, Karolina Grocka, Zofia Grocka ( lat 9) oraz Franciszek Grocki (lat 6). Ten zespół brał również udział w ubiegłorocznej edycji gry. - Zgłosiliśmy się do tej zabawy, aby wspólnie z dziećmi poznać historie tego terenu, gdyż dopiero dwóch lat jesteśmy mieszkańcami Bielska-Białej. Przyjechaliśmy z Wielkopolski i chcemy, aby nasze dzieci, był jak najbliżej wszystkiego, co związane jest z naszą polską tradycją. Jesteśmy po raz kolejny, gdyż tutaj przez zabawę łatwiej ją przyswajają, a co ważne razem całą rodziną bawimy się świetnie i oto chodzi- mówiła Karolina Grocka.

Grę zakończył wiec-happening uczestników przed Czytelnią Polską w Białej. Był to niejako punkt kulminacyjny gry, w trakcie którego została odczytana odezwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie z listopada 1918 roku – akt zapowiadający narodziny niepodległego państwa polskiego. Tam w role emisariusza PKL wcielił się Włodzimierz Pohl aktor Teatru Banialuki. Stamtąd uczestnicy gry w świątecznym przemarszu udali się do Zespołu Szkół Plastycznych, gdzie odbyło się podliczenie punktacji i wręczenie nagród. Prawdziwą gratką była również multimedialna prezentacja najważniejszych punktów gry połączona z komentarzem znanych bielskich historyków. Tę prezentacje przygotowali dr Jerzy Polak i Piotr Kenig.

- Droga bielsko-bialskich Polaków do Niepodległej Polski polegała głównie na systematycznej pracy organicznej realizowanej przez polskie organizacje społeczno-kulturalne i polskich działaczy-społeczników oraz na budowaniu własnego szkolnictwa, mającego zahamować proces germanizacji dzieci polskich. Na tym ostatnim polu osiągnięto znaczne sukcesy w Białej, gdzie galicyjskie Towarzystwo Szkoły Ludowej i jego miejscowe koło, przy pomocy władz galicyjskich uruchomiło szkoły średnie (seminarium nauczycielskie męskie 1907 i gimnazjum realne 1908) i zawodowe (szkoła przemysłowa uzupełniająca 1911, krajowa szkoła kupiecka 1913). Powstały także pierwsze polskie przedszkola w obu miastach, a także placówki oświaty pozaszkolnej (Czytelnia Polska i Uniwersytet Powszechny TSL w Białej). Na niwie narodowej pracowały w tym mieście liczne polskie organizacje o charakterze kulturalno-oświatowym, tak jak: Stowarzyszenie Czytelni Polskiej, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Katolickie Stowarzyszenie Rękodzielników, Polskie Stowarzyszenie Czeladników Katolickich, Polskie Stowarzyszenie Robotników Katolickich, znane z rozwijania teatru amatorskiego, urządzania uroczystości patriotycznych (np. święta Konstytucji 3 Maja) i bibliotek raz z różnych innych inicjatyw – mówił dr Jerzy Polak.

      - Działalność ta przebiegała w atmosferze silnej rywalizacji, a często ostrej konfrontacji z bielsko-bialskimi Niemcami i ich organizacjami. Obiektem tej agresji, także siłowej, stała się pierwsza placówka narodowa w Bielsku nazwana Domem Polskim, założona w 1902 r. przez wybitnego polskiego trybuna ludowego, przywódcę Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego, ks. Stanisława Stojałowskiego. Stał się on siedzibą szeregu polskich organizacji w Bielsku, w tym Związku Chrześcijańskich Robotników i Robotnic, gniazda TG „Sokół” i koła TSL. Placówka ta i jej twórca odegrali olbrzymią rolę w uświadomieniu narodowym polskich robotników z miasta i okolicznych wiosek, zaszczepieniu jej patriotyzmu i przywiązania do kultury polskiej. Urządzona w niej 28.VI 1914 r. uroczystość otwarcia przedszkola i 10-lecia gniazda „Sokoła” oraz związany z nią zjazd polskich sokołów z Galicji i Śląska doprowadził do polsko-niemieckich zajść nad rzeką Białą i na ulicach Bielska i Białej, nazwanych „bitwą nad Białą”. Był to szczytowy moment polsko-niemieckiej konfrontacji narodowościowej przed I wojną światową, przy czym należy podkreślić, że ruch polski został w tym czasie zdominowany przez nacjonalistyczne Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe (endecję)- dodał dr Jerzy Polak.

Na okoliczność imprezy BBTH przygotowało, wzorem roku ubiegłego, okolicznościową gazetkę pt. Czas Niepodległości.

Gra uliczna pt. „Polskie drogi do niepodległości w Bielsku i Białej –1902-1918” była kolejną imprezy o charakterze historyczno-edukacyjnym w naszym mieście zorganizowaną przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Była to żywa, oparta na aktywności uczestników lekcja historii wpisująca się znakomicie w tegoroczne obchody Święta Niepodległości, które niestety różnie wyglądały w innych miastach. 

Warto podkreślić, że chociaż gra zorganizowana została pod auspicjami Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego to odbyła się przy współudziale wielu środowisk publicznych i obywatelskich. Były to: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związek Strzelecki „Strzelec”, Stowarzyszenie „Dom Polski”, drużyny ratownictwa medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża, Zespół Szkół Plastycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Bielska Szkoła Przemysłowa.

Jacek Kachel 

Gra Uliczna 2012 nr 135

Gra Uliczna 2012 nr 136

Gra Uliczna 2012 nr 141

Gra Uliczna 2012 nr 148

Gra Uliczna 2012 nr 156

 

Zobacz wszystkie zdjęcia


Komentarze:

 1. Arek pisze:

  Gra był świetnie przygotowana i przeprowadzona, ukłony dla organizatorów. Było super!!!

 2. Kaśka pisze:

  Świetna sprawa.Zgadzam się z przedmówcą, organizacja rewelacyjna.Czekamy na następną grę. Wielkie dzięki!

 3. Ajvens pisze:

  i ja się zgadzam organizacja na wysokim poziomie, ogromny wkład pracy w organizację imprezy, a dla mnie prześwietna zabawa, wiec polecam i czekam na następną imprezę tego .

 4. Arek pisze:

  Piękne zdjęcia.

Dodaj komentarz do Kaśka