Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Archive for Styczeń, 2014

Rozstrzygnięcie konkursu

Napisane dnia Styczeń 21st, 2014 przez Wiesław Dziubek

KOMUNIKAT

22 listopada 2013 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców dla okresu od 1945 r. do współczesności ogłoszonego wspólnie przez nasze Towarzystwo oraz Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Jury konkursu w składzie: dr Jerzy Polak, mgr Piotr Kenig (obaj ze strony BBTH) oraz Jerzy Pieszka, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, rozpatrzyło prace konkursowe nadesłane w przedłużonym do października terminie przez 19 osób.

Po wnikliwym rozpatrzeniu każdej z nich stwierdzono ogólnie, że pomimo pojawienia się kilku cennych wypowiedzi, konkurs nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym (kilka tekstów odrzucono). Wszystkie analizowane prace, o bardzo zróżnicowanym poziomie wypowiedzi i objętości, są bardzo osobistymi wypowiedziami, skupiającymi się albo na własnym życiorysie albo na bardzo fragmentarycznych opowieściach z lat szkolnych, pracy zawodowej czy z miejsca zamieszkania. Niemal żadne z nich nie oddaje wizerunku miasta w konkursowym okresie, a szereg z nich wręcz dotyczy zagadnień nie będących tematem konkursu. Ponadto uderzającą cechą prac konkursowych jest także odpersonalizowanie wspomnień, w rezultacie szereg z nich należało uznać raczej za impresje i luźne wypowiedzi. Słabo przedstawia się także strona literacka wypowiedzi, w rezultacie czego Jury stwierdziło, że żadna z prac konkursowych nie nadaje się natychmiast do druku, większość wymaga jeszcze dopracowania, uzupełnień i korekty redakcyjnej. W tej sytuacji planowana ich edycja musi zostać odsunięta w czasie, a zasadne będzie chyba ogłoszenie nowego konkursu.

Wziąwszy pod uwagę powyższe okoliczności, Jury konkursowe podjęło jednogłośnie decyzję o nie przyznaniu I nagrody, natomiast postanowiło wyróżnić najlepsze i najbardziej interesujące z nadesłanych prac. Do grupy tej zakwalifikowano prace 9 autorów, biorąc pod uwagę ich walory poznawcze, styl i wkład pracy. W ten sposób II nagrodą obdarzono równorzędnie trzech respondentów, a mianowicie:

- p. Konrada Korzeniowskiego za pracę „Fragmenty wspomnień pierwszych lat powojennych” (45 stron),
– p. Kazimierę Pykę za pracę „Ciąg dalszy wspomnień z dzieciństwa w Lipniku” (17 stron),
– p. Józefa Figla za pracę „Wspomnienia o Bielsku-Białej” (18 stron).

III nagrodę postanowiono przyznać także trzem autorom szkiców wspomnieniowych:

- p. Barbarze Gotkowskiej za pracę „BKE – wspomnienia o Bielskiej Kolei Elektrycznej” ( 11 stron),
– p. Ryszardowi Iskrze za pracę „Wspomnienia” (31 stron),
– p. Franciszkowi Legoniowi za pracę „Lasek” (9 stron).

Ponadto Jury przyznało jeszcze wyróżnienia za krótkie szkice wspomnieniowe następującym osobom, panom: Marianowi Kasprzykowi, Tadeuszowi Białoniowi i Kazimierzowi Opyrchałowi.
Jury pragnie jednocześnie serdecznie podziękować za udział w konkursie pozostałym autorom, których wypowiedzi będą wzięte pod uwagę w projektowanej publikacji II tomu wspomnień o Bielsku-Białej. Należą do nich panie: Ewa Dąbrowska, Anna Rynio i Alicja Smoczyńska oraz panowie: Paweł Böttcher, Tadeusz Dobija, Andrzej Krupski, Rajmund Pollak, Zdzisław Rychlik, Józef Strzelczyk i Zbigniew Żywczok.

Uroczyste wręczenie nagród przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta planowane jest na dzień 24 stycznia 2014 r. w ratuszu o godz. 13.00.

Za Jury: dr Jerzy Polak

Foto: Jacek Kachel

 

Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 1 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 2 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 3 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 4 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 8 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 7 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 9 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 11 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 6 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 5 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 10 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 12 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 16 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 14 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 13 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 15 Konkurs Wspomnienia 24.01.2014, nr 17

 

Nominacja dla Piotra Keniga

Napisane dnia Styczeń 14th, 2014 przez Wiesław Dziubek

10 stycznia br. już po raz 21 zostały przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki „Ikar”. W tej edycji za szczególne osiągnięcie artystyczne ubiegłego roku statuetkę Ikara otrzymała Beata Przybytek – wokalistka, pianistka i kompozytorka, obecnie pedagog Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Natomiast Ikara 2013 za wybitną dotychczasową działalność otrzymała Beata Borowska – absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, adiunkt Katedry Chóralistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult przyznał w tym roku również nagrodę specjalną. Otrzymał ją Tomasz Szulakowski – autor tekstów, dziennikarz radiowy, reżyser.

Wśród nominowanych za wybitną dotychczasową działalność znalazł się również Piotr Kenig, członek BBTH.
Warto przypomnieć, że Piotr Kenig to: Historyk, wybitny znawca dziejów Bielska i Białej w XVII – XIX wieku za szczególnym uwzględnieniem dziejów przemysłu, historycznej topografii miasta oraz wojskowości czasów monarchii austro-węgierskiej. Ceniony badacz genealogii rodów kupców i fabrykantów związanych z Bielskiem i Białą; kierownik oraz kustosz Muzeum Techniki i Włókiennictwa Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, założyciel i członek Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Posiada w swoim dorobku liczne publikacje, w których prezentuje swą rozległą wiedzę o dziejach Bielska i Białej popartą wnikliwymi badaniami dokumentów źródłowych. Autor kilku rozdziałów monografii naszego miasta. W ramach projektu Miejskiego Systemu Informacji opracował treść tekstów zamieszczonych na tablicach, które stanowią pierwsze źródło informacji o konkretnych budynkach i fragmentach przestrzeni miejskiej pokazując ich kontekst historyczny.
Gratulujemy!!!

JacK

Piotr Ikary 1

Piotr Ikary 2

Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45

Napisane dnia Styczeń 14th, 2014 przez Wiesław Dziubek

9 stycznia br. w Książnicy Beskidzkiej w ramach Historycznych Czwartków odbyła się promocja książki pt. „Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń”. Autorami publikacji są Dominik Kasprzak i Marcin Kasprzak, badacze i miłośnicy fortyfikacji, którzy w 2009 roku wydali już książkę o podobnej tematyce pt. „Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej”, opisującą polską przedwojenną pozycję obronną. Oto foto relacja z tej imprezy.

JacK

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 19 fortyfikacje Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 18 fortyfikacje Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 17 fortyfikacje Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 16 fortyfikacje
  Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 15 Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 13 Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 12 Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 14
Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 1

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 2

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 3

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 4

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 6

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 9

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 8

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 7

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 10

Historyczny Czwartek Bunkry 9.01.2014, nr 11

Biała w czasie wielkiej wojny

Napisane dnia Styczeń 14th, 2014 przez Wiesław Dziubek

Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 6Biała w czasie I wojny światowej, to temat ostatniego spotkania, jakie w tym roku przygotowało Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne w ramach Historycznych Czwartków, które odbywają się regularnie w Książnicy Beskidzkiej.

Tym razem dr Jerzy Polak odsłaniał mało znane wydarzenia z Białej z czasów I wojny światowej, jak również ukazywał je w szerszym kontekście historycznym. Licznie zebrani uczestnicy zasypali gradem pytań prelegenta. Spotkanie odbyło się 13 grudnia 2013 roku.

JacK

 

Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 1 Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 2 Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 3 Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 4 Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 5  Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 7 Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 8 Historyczny Czwartek dr Jerzy Polak 13.12.2013, nr 9
 

Niemieckie fortyfikacje… – promocja książki

Napisane dnia Styczeń 1st, 2014 przez dominik.kasprzak

9 stycznia 2014, o godzinie 17:00 w Książnicy Beskidzkiej odbędzie się promocja książki „Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin – Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń”. Autorami publikacji są Dominik Kasprzak i Marcin Kasprzak, badacze i miłośnicy fortyfikacji, którzy w 2009 roku wydali książkę „Fortyfikacje z 1939 roku w Bielsku-Białej”, opisującą polską przedwojenną pozycję obronną.

Okładka

Latem 1944 roku, w obawie przed dalszym postępem Armii Czerwonej, niemieckie Naczelne Dowództwo Wojsk Lądowych przystąpiło do budowy ogromnego systemu fortyfikacji na zapleczu frontu wschodniego. Najwięcej linii obronnych zbudowano na obszarze zawartym pomiędzy Morzem Bałtyckim a pasmem Karpat Zachodnich oraz pomiędzy Wisłą a Odrą. Jedną z nich była tytułowa linia b2. Książka opisuje około 100-kilometrowy jej fragment, rozciągający się w pasie od Imielina przez Bielsko-Białą, Żywiec, aż do polsko-słowackiego pogranicza w pobliżu Zwardonia. Fortyfikacje b2-Stellung na tym obszarze dotychczas nie zostały poznane i opisane przez badaczy.

Ważną część książki stanowi opis umocnień wybudowanych na przedpolach Bielska-Białej – w rejonie Hałcnowa, Lipnika i Wróblowic. To właśnie na wschodnich podejściach do miasta wybudowano cały system umocnień. Kilka lat temu, głośnym echem odbiła się akcja przeniesienia unikatowego niemieckiego schronu typu Bauform 251, kolidującego z trasą budowanej wschodniej obwodnicy Bielska-Białej. Po udanej „przeprowadzce” obiekt stanął kilkadziesiąt metrów od drogi. Ta budowla, przeznaczona dla wieży czołgowej, jest tylko jednym z elementów linii b2. Najliczniejszymi, niemymi świadkami tamtych czasów są rozsiane po polach i lasach niewielkie betonowe kochbunkry, wzmacniające rozbudowany system okopów (łącznie na całym opisywanym fragmencie linii zachowało się około 500 kochbunkrów). Przy granicy Lipnika i Kóz ustawiono także przewoźny stalowy schron typu MG-Panzernest. W ramach niemieckich przygotowań obronnych, pomiędzy Komorowicami Krakowskimi a Lipnikiem wykopano ciągły rów przeciwpancerny. W miejscu jego przecięcia z potokiem Niwka zbudowano solidną przeszkodę w postaci żelbetowych tzw. „zębów smoka”.

Publikacja powstała na podstawie wieloletnich badań terenowych przeprowadzonych przez autorów, dodatkowo wspartych materiałami archiwalnymi i relacjami świadków. Prace nad jej stworzeniem trwały od początków 2012 roku, gdy powstały pierwsze akapity. Studia terenowe i archiwalne rozpoczęto jednak o wiele wcześniej, bo już w 2004 roku.

Na 224 stronach szczegółowo zaprezentowano: historię powstania linii b2, charakterystykę i przebieg pozycji, zagadnienia taktyczno-techniczne, budowle obronne oraz losy powojenne. W pracy nie zabrakło miejsca na szczegółowy opis walk, jakie toczyły się w bezpośrednim sąsiedztwie opisywanej b2-Stellung (m.in. w Lipniku i Straconce) w pierwszych miesiącach 1945 roku. Książka wydana została w formacie B5, na papierze kredowym. Wśród wielu czarno-białych i kolorowych ilustracji, wzbogacających książkę, znaleźć można fotografie archiwalne i współczesne, archiwalne zdjęcia lotnicze, mapy, schematy i widoki perspektywiczne.

W czasie promocji będzie możliwość zakupu książki.

Więcej informacji o książce: http://pozycjab2.fortyfikacje.pl

 Spis treści Bauform 251 w LipnikuBauform 251 w Lipniku

Kochbunkier przy granicy Lipnika i KózKochbunkier przy granicy Lipnika i Kóz