BIELSKO-BIAŁA: HISTORIA – KULTURA – SZTUKA

Wydział Humanistyczno-Społeczny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
oraz
Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne
zapraszają na
KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „BIELSKO-BIAŁA: HISTORIA – KULTURA – SZTUKA”, która odbędzie się
w poniedziałek 16 lutego 2015 roku

Komitet Organizacyjny Konferencji
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (ATH) - przewodniczący
dr Jerzy Polak (BBTH) - wiceprzewodniczący
prof. ATH dr hab. Ernest Zawada (ATH)
dr Ewa Janoszek (BBTH)
dr Bogusław Chorąży (BBTH)
dr Robert Pysz (ATH)
mgr Maciej Bujakowski (ATH/BBTH)
Miejsce spotkania: kampus ATH, ul. Willowa 2, budynek L, sala nr 120

Program:
9.00 – 9.15 rejestracja uczestników konferencji, prezentacja filmów Leszka Buzderewicza:
Gra miejska (3'16), Ostatni dzień jazdy (1'29), Ogród pamięci (2'30).
9.15 – otwarcie konferencji przez JM Rektora ATH, prof. dr hab. inż. Ryszarda Barcika
9.25 – powitanie gości i uczestników konferencji przez Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego, prof. ATH dr hab. Marka Bernackiego

9.30 –12.00 część I – obrady plenarne: [prowadzenie: prof. ATH dr hab. Marek Bernacki]
ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka (Instytut Teologiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II):
Powstanie i działalność Instytutu Teologicznego im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej

dr Jerzy Polak (BBTH):
Biała – nietypowe miasto galicyjskie?

prof. ATH dr hab. Ernest Zawada (ATH):
Okiem kuratora – prezentacja działań wystawienniczych Galerii Akademickiej ATH

mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży (BBTH):
Średniowieczne i renesansowe kafle z zamku w Bielsku. Artystyczne i ideowe inspiracje

mgr Monika Serafin (Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”), lic. Paulina Żmijowska (ATH):
Aby przypomnieć Zapomniane. Przedwojenny Ośrodek Harcerski w Górkach Wielkich

dr Ewa Janoszek (BBTH):
Ślady artystów znad Dunaju w bielskiej i bialskiej architekturze

dr Justyna Wojciechowska (ATH), asp. Krzysztof Stankiewicz (WRD KMP Bielsko-Biała):
Edukacja dla bezpieczeństwa. Współpraca Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH ze służbami mundurowymi województwa śląskiego

12.00-12.30 przerwa kawowa
12.30 -14.00 część II (panel)
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki:
Prezentacja najważniejszych dokonań Wydziału Humanistyczno-Społecznego w kontekście misji Uczelni i współpracy z Miastem i Regionem [prezentacja w wersji elektronicznej zostanie udostępniona uczestnikom konferencji]
Dyskusja panelowa:
Potrzeba integracji środowiska humanistycznego Bielska-Białej. Możliwe formy współpracy Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH z instytucjami kulturalno-oświatowymi Miasta i Regionu
[w dyskusji wezmą udział: przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich ATH, przedstawiciel Urzędu Miasta Bielsko-Biała, posłowie i senatorowie, Kurator Śląski, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele BBTH i wybranych instytucji oświatowo-kulturalnych Bielska-Białej, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH]
14.00-15.00 Oprowadzenie uczestników konferencji po budynku L:
Akademickie Centrum Informatyki (ACI) – Galeria ATH – aula – Biblioteka ATH i czytelnie – archiwum ATH

15.00-15.30 obiad na Stołówce ATH

15.30 – 19.30 część III (naukowa) obrady plenarne – kontynuacja [prowadzenie: dr Jerzy Polak / dr Bogusław Chorąży]

mgr Magdalena Legendź (Teatr Polski, „Relacje Interpretacje”):
Jak teatr skorzystał z odzyskanej wolności – na drodze do współtworzenia teatralnych zjawisk

mgr Janusz Legoń (Teatr Polski):
Teatr w sercu miasta. Teatru Polskiego w Bielsku-Białej gry ze sztuką i gry z tożsamością

dr Aleksandra Giełdoń-Paszek (UŚ):
Grafika bielska – przegląd postaw i tendencji

dr Jacek Proszyk (ATH):
Jak wyglądała resocjalizacja w Bielsku i Białej na przełomie XIX i XX wieku

mgr Aleksandra Bura (LO im. M. Kopernika w Żywcu):
Żydowska społeczność żywiecka – jej dzieje w okresie międzywojnia i losy w czasie wojny

mgr Przemysław Czernek (BBTH):
Między rzeczywistością a utopią. Meandry socrealistycznej i socmodernistycznej architektury na Śląsku Cieszyńskim

17.15-17.30 przerwa kawowa

mgr Artur Pałyga (Teatr Polski w Bielsku-Białej):
„Autyzm” – legendarny klub młodzieżowy w Bielsku-Białej (1989-1996). Relacja świadka

dr Robert Pysz (ATH):
„Fermenty” – festiwal kabaretowy, jakich (nie)wiele

mgr Jacek Kachel (BBTH):
Być kobietą – sto lat temu na Śląsku Austriackim i w Galicji

lic. Karolina Wrona (Koło Naukowe Humanistów ATH):
Gajdosze, gajdosze... – muzyka góralskich artystów

mgr Jakub Krajewski (BBTH):
Historia obiektów rekreacyjnych w Cygańskim Lesie

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (ATH):
W poszukiwaniu fundamentu istnienia. O poezji Mirosława Dzienia (tom Axis mundi)

19.30-20.00 podsumowanie i zakończenie konferencji


Dodaj komentarz

Protected by WP Anti Spam