„Na skrzyżowaniu kultur i idei. Fenomen regionu bielskiego”

Napisane dnia Listopad 29th, 2016 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na kolejny Historyczny Czwartek organizowany przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką.

Termin: 1.12.2016 r. godz. 17.00.

Temat: „Na skrzyżowaniu kultur i idei. Fenomen regionu bielskiego”.

Spotkanie poprowadzi dr Bogusław Chorąży.

Opis: Czym odróżnia się region bielski od innych? Czy możemy mówić o kulturowym fenomenie tego obszaru?
Wykład będzie próbą odpowiedzi na powyższe pytania z perspektywy badań archeologicznych. Omówione zostaną również podstawowe elementy oraz zjawiska determinujące tożsamość kulturową regionu bielskiego.

Wstęp wolny – zapraszamy.

 

„Modernizm i Socmodernizm Województw Śląskiego i Katowickiego” – Historyczny Czwartek

Napisane dnia Listopad 8th, 2016 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na kolejny Historyczny Czwartek organizowany przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzka.

Termin: 10.11.2016 r. godz. 17.00.

Temat: „Modernizm i Socmodernizm Województw Śląskiego i Katowickiego”.

Spotkanie poprowadzi Przemysław Czernek.

Opis: Wykład będzie poświęcony modernizmowi socrealizowi i socmodernizmowi na terenie dawnego Województwa Katowickiego. Podczas wykładu przyjrzymy się twórczości architektów z Katowic, Bielska – Białej i Cieszyna. Porównamy możliwości twórcze tych środowisk. Omówimy niektóre dzieła „importowane” na Śląsk z innych ośrodków jak Warszawa czy Kraków. Podczas wykładu zostaną omówione pozytywne i negatywne aspekty urbanistyki modernistycznej.

Wstęp wolny – zapraszamy.

 

Historyczne Czwartki – wspomnienie o Inie Benicie

Napisane dnia Październik 24th, 2016 przez dominik.kasprzak

Rozpoczynamy nowy sezon Historycznych Czwartków organizowanych przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką.

27.10.2016 r. godz. 17.00 – zapraszamy na wykład „Pamięć niechciana – wspomnienie o Inie Benicie”. Spotkanie poprowadzi dr Maciej Bujakowski, który opowie o tragicznych losach przedwojennej polskiej gwiazdy filmowej Inie Benicie. Aktorka należała do grona największych gwiazd kina przedwojennego, niestety tragiczne wydarzenia wojny sprawiły, że historia postanowiła o niej zapomnieć.

Wstęp wolny – zapraszamy.

 

Tajemnice na szczytach gór… – wykład, cz. 2

Napisane dnia Czerwiec 9th, 2016 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na drugą część wykładu pt. „Tajemnice na szczytach gór. Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego” zorganizowanego przez Książnicę Beskidzką i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne w ramach Historycznych Czwartków.

Data: 16 czerwca 2016 (czwartek), godzina 17:00

Prelegenci: Bogusław Chorąży, Jarosław Ornicz

Tytuł: „Tajemnice na szczytach gór Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego (część II)”

Tematyka: Druga część wykładu poświęcona wynikom badań form skalnych, bloków kamiennych oraz rytów naskalnych znajdujących się na obszarze Beskidu Śląskiego. Spotkanie  poświęcone będzie tajemniczym obiektom na górze Trzy Kopce. Obserwacje archeoastronomiczne przeprowadzone przez autorów mogą wskazywać na interesujący kontekst kulturowy tych znalezisk.

Wstęp wolny.

 

Tajemnice na szczytach gór… – wykład, cz. 1

Napisane dnia Maj 16th, 2016 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na wykład pt. „Tajemnice na szczytach gór. Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego (część I)” zorganizowany przez Książnicę Beskidzką i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne w ramach Historycznych Czwartków.

Data: 19 maja 2016 (czwartek), godzina 17:00

Prelegenci: Jarosław Ornicz, Bogusław Chorąży

Tytuł: „Tajemnice na szczytach gór Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego (część I)”

Tematyka: Wykład poświęcony będzie wynikom badań wybranych form skalnych, bloków kamiennych i kopców kamiennych znajdujących się w różnych punktach Beskidu Śląskiego i Małego. Obiektom tym towarzyszy często przekaz w postaci legend i opowieści. Niektóre z nich noszą na swojej powierzchni tajemnicze ryty i znaki. Autorzy przedstawią wyniki obserwacji niektórych z tych form w kontekście zjawisk astronomicznych. Mogą one rzucać nowe światło na interpretację tych obiektów oraz zawartej na niej symboliki.

Wstęp wolny.

Nieznana historia mniej znanego pomnika

Napisane dnia Kwiecień 26th, 2016 przez dominik.kasprzak

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnica Beskidzka zapraszają na wykład „Nieznana historia mniej znanego pomnika”, który odbędzie się w Książnicy Beskidzkiej 28 kwietnia o godz. 17.00.

Spotkanie poprowadzi Maciej Bujakowski, który opowie o historii pomnika żołnierzy bielskiego Batalionu Piechoty Obrony Terytorialnej Kraju, tragicznie zmarłych podczas gaszenia pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku.

Będzie to to opowieść o młodych ludziach, żołnierzach służby czynnej, którzy zostali wysłani do podjęcia nierównej walki z żywiołem 26 czerwca 1971r. w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Pomnik położony jest z dala od centrum miasta na terenie dzisiejszej Akademii Techniczno-Humanistycznej, rzadko jest celem wycieczek czy spacerów. Dzisiejszy kampus ATH już w niewielkim stopniu przypomina teren byłej jednostki wojskowej, jedynie pomnik ustawiony w pobliżu bramy głównej sporadycznie wywołuje zainteresowanie i przypomina o wydarzeniach lata 1971r.

 

Termin: 28.04.2016, godz. 17.00

Wstęp wolny.

 

Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest

Napisane dnia Marzec 31st, 2016 przez Wiesław Dziubek

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza. Książka, współfinansowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej, wydana w twardej okładce i z kolorowymi ilustracjami w środku, stanowi pokłosie interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka” zorganizowanej 16 lutego 2015 roku przez Wydział Humanistyczno-Społeczny i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

Współautorami tomu są znani bielscy historycy, historycy sztuki i archeolodzy: prof. Ewa Chojecka, dr Ewa Janoszek, dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, dr Bogusław Chorąży, mgr Bożena Chorąży, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, dr hab. Barbara Tomalak, dr hab. Ernest Zawada, dr hab. Marek Bernacki, dr Angelika Matuszek oraz studenci filologii polskiej w ATH: Paulina Żmijowska, Karolina Kolasa, Karolina Wrona i Krzysztof Babicki. Ważną funkcję pełnią w strukturze książki artykuły członków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (poza wcześniej wymienionymi osobami – również Jakuba Krajewskiego), a także: Iwony Kusak, kierowniczki Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, Magdaleny Legendź, krytyka teatralnego, laureatki Ikara za rok 2014, Janusza Berka, nauczyciela i wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, oraz Moniki Serafin, pracownika Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

Więcej informacji znajduję się na: Link do strony ATH

„Prehistoryczne szlaki komunikacyjne w zachodnim Beskidzie…” – Historyczny Czwartek

Napisane dnia Styczeń 18th, 2016 przez dominik.kasprzak

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnica Beskidzka zapraszają na wykład z serii „Historyczne Czwartki” pt. „Prehistoryczne szlaki komunikacyjne w zachodnim Beskidzie w świetle badań archeologicznych”.

Prelegenci: mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży

Miejsce i termin: Książnica Beskidzka, 21.01.2015, 17:00

Wstęp wolny.