Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Archive for Marzec, 2016

Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest

Napisane dnia Marzec 31st, 2016 przez Wiesław Dziubek

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza. Książka, współfinansowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej, wydana w twardej okładce i z kolorowymi ilustracjami w środku, stanowi pokłosie interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka” zorganizowanej 16 lutego 2015 roku przez Wydział Humanistyczno-Społeczny i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

Współautorami tomu są znani bielscy historycy, historycy sztuki i archeolodzy: prof. Ewa Chojecka, dr Ewa Janoszek, dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, dr Bogusław Chorąży, mgr Bożena Chorąży, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, dr hab. Barbara Tomalak, dr hab. Ernest Zawada, dr hab. Marek Bernacki, dr Angelika Matuszek oraz studenci filologii polskiej w ATH: Paulina Żmijowska, Karolina Kolasa, Karolina Wrona i Krzysztof Babicki. Ważną funkcję pełnią w strukturze książki artykuły członków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (poza wcześniej wymienionymi osobami – również Jakuba Krajewskiego), a także: Iwony Kusak, kierowniczki Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, Magdaleny Legendź, krytyka teatralnego, laureatki Ikara za rok 2014, Janusza Berka, nauczyciela i wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, oraz Moniki Serafin, pracownika Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

Więcej informacji znajduję się na: Link do strony ATH

czytanie-miasta

Nowości na ATH

Napisane dnia Marzec 15th, 2016 przez Wiesław Dziubek

Na prośbę zaprzyjaźnionej z nami Akademii Techniczno – Humanistycznej zamieszczamy informację o nowościach na Uczelni.

Korzystając z okazji, pragnę poinformować, że:

- Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uzyskał pozytywną ocenę podczas przeprowadzonej w listopadzie 2015 roku akredytacji instytucjonalenej PKA (Polskiej Komisji Akredytacyjnej);

- Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH uzyskał prawa nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo (ministerialny akt nadania: 23.11.2015), co oznacza, że można u nas robić doktoraty z tzw. wolnej stopy – szczegóły zob. www.whs.ath.bielsko.pl

- w dniach 15-16 listopada zaplanowaliśmy obchody 15-lecia Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH

Łączę wyrazy szacunku -

prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH