Bielsko-Biała wczoraj

3 października br. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się promocja książki pt. Bielsko-Biała Wczoraj, której wydawcą był Wydział Kultury UM w Bielsku-Białej. Imprezę poprowadził Piotr Kenig, który wygłosił krótkie wprowadzenie historyczne o dziejach miasta w okresie PRL. 

Na spotkanie przybyli autorzy wspomnień oraz licznie mieszkańcy stolicy Podbeskidzia. Prezydent miasta Jacek Krywult podkreślił, że: - Wspomnienia to ważny przyczynek do historii miasta. Opisane tam indywidualne historie splatają się w całość, a różne spojrzenia wynikające ze względu na wiek czy zajmowane stanowiska sprawiają, że pozostaje trwały i ciekawy ślad dla przyszłych pokoleń- mówił Jacek Krywult. Prezydent zwrócił również uwagę, na to, że miasto ciągle się zmienia. Przypomniał anegdotkę z udziałem Urszuli Dudziak. Ta najsłynniejsza Polska piosenkarka jazzowa, trzy lata temu musiała zmienić dowód. Jakie było jej zdziwienie, że gdy podała miejsce urodzenia Straconka, to panie w Wydziale Spraw Osobistych w Warszawie poinformowały ją, że nie mogła się tam urodzić, gdyż takiej miejscowości nie ma! Dopiero po chwili nieporozumienie się wyjaśniło, gdyż spora część tej miejscowości została przecież włączona do Bielska-Białej w 1973 roku. Już z tego prostego przykładu jasno wynika, że dzieje miasta zmieniają się na naszych oczach.

Z tego właśnie powodu Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne ogłosili w maju 2013 roku II konkurs na wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców, tym razem dla okresu lat 1945 do współczesności.

Jak podkreślają pomysłodawcy w szczególności chodziło o wspomnienia osobiste z życia, pracy i problemów jego mieszkańców i przyłączonych do niego w tym czasie okolicznych wiosek. Organizatorom zależało na opisach ciekawych wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym, religijnym i sportowym, relacjach z zakładów pracy, miejsc zamieszkania, impresjach na temat wyglądu miasta i zmieniających się obyczajów, wzmiankach o sławnych bielszczanach, przeżyciach szkolnych, a także działaniach ówczesnych władz miejskich i partyjnych oraz stosunku mieszkańców wobec nich i ideologii komunistycznej. Liczą się zarówno wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, jak i zwyczajnych ludzi, działaczy społecznych.

Nadesłane pracę oceniono i nagrodzono, a najlepsze skierowano do opracowania merytorycznego, którym zajął się dr Jerzy Polak. - Opublikowana w serii „Biblioteka Bielska-Białej” antologia zatytułowana Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900–1945, spotkała się z uznaniem ze strony Czytelników, a także historyków. Po tamtym sukcesie nadszedł czas na kontynuację jej pamiętnikarskiej formuły. Tym razem wydawca – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – postanowił się zmierzyć z bliższą nam chronologicznie drugą połową XX wieku i zaprezentować wspomnienia oraz refleksje o naszym mieście z tego właśnie przedziału czasowego. Obejmuje on przede wszystkim lata istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).  Nie chodziło tu bynajmniej o apoteozę tego dramatycznego dla narodu polskiego okresu, wywołującego wciąż żywe dyskusje historyków, ale o próbę jego przypomnienia z perspektywy indywidualnych, zróżnicowanych losów bielszczan – wyjaśniał dr Jerzy Polak redaktor książki.  W 2015 roku ogłoszono kolejny konkurs, jak również zebrano kilka interesujących wspomnień. Tak, zebrany materiał został opracowany naukowo przez dr Polaka. W książce pt. Bielsko-Biała Wczoraj, która jest kontynuacją publikacji pt. Bielsko-Biała w zwierciadle czasu, zamieszczono wspomnienia: Konrada Korzeniowskiego, Kazimiery Pyki, Józefa Figla, Ryszarda Iskry, Barbary Gotkowskiej, Franciszka Legonia, Kazimierza Oprychały, Mariana Kasprzyka, Tadeusza Białonia, Pawła Böttcher, Tadeusza Dobiji, Andrzeja Linerta, Teofila Pochopienia i Marka Trombskiego.  Ja również tekst Erwina Ścieszki, który zebrał dr Jacek Proszyk. Dr Proszyk pomagał także przy opracowaniu kilku wspomnień.

Autorzy wspomnień przybyli na uroczystość odebrali z rąk prezydenta miasta podziękowania i gratulacje.

Jacek Kachel 

 

Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 41 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 40 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 36 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 32 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 17 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 34 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 20 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 28 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 27 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 19 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 12 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 11 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 10 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 4 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 3 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 2 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 1


Dodaj komentarz

Protected by WP Anti Spam