Archiwum

Przeglądaj artykuły pogrupowane wg. kategorii, dni, miesięcy, lat lub wg. autorów.

Artykuły z kategorii: ‘Aktualności’

Rozdano IKARY

Napisane dnia Styczeń 24th, 2018 przez Wiesław Dziubek

Niezwykle miło jest mi poinformować, że nasi koledzy Piotr Kenig i Jakub Krajewski otrzymali statuetkę Ikara w kategorii – „za szczególne osiągnięcia artystyczne ubiegłego roku”. Nagroda Prezydenta Miasta Bielska-Białej została przyznana za organizację wystawy „Pod znakiem róży nad Białą”, zorganizowaną w Muzeum Historycznym w Bielsku-Białej. Współautorem i laureatem nagrody był również Grzegorz Madej.

W tegorocznej edycji Ikarów, wyróżniony został również, nasz kolega Jacek Kachel, który otrzymał Nominację do tej prestiżowej nagrody. Nominacja została przyznana w kategorii „za wybitną działalność w dziedzinie kultury i sztuki”. Pozwolę sobie przypomnieć, że nasi koledzy są członkami- założycielami naszego Towarzystwa, prowadzą również aktywną działalność w upowszechnianiu wiedzy historycznej o naszym mieście i regionie.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 stycznia w Bielskim Centrum Kultury.

Piotrze, Kubo i Jacku – gratulujemy!

Prezes BBTH

dr Maciej Bujakowski

 

Clipboard01 Ikary 13.01.2018 nr 1 Ikary 13.01.2018 nr 7 Ikary 13.01.2018 nr 11 IMG_7176_2000x1333

 

Kościuszko wzorowy bohater

Napisane dnia Styczeń 24th, 2018 przez Wiesław Dziubek

Kościuszko wzorowy bohater

11 stycznia br. w Książnicy Beskidzkiej odbył się kolejny Historyczny Czwartek. Tym razem Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne zaprosiło na wspomnienie dotyczące Tadeusza Kościuszki. Wykład pt. Kościuszko – wzorowy bohater wczoraj i dziś przedstawił Rafał Hojczyk.

Historyczny Czwartek Rafał Hojczyk 11.01.2018 nr 5 Historyczny Czwartek Rafał Hojczyk 11.01.2018 nr 4

Historyczny Czwartek Rafał Hojczyk 11.01.2018 nr 3 Historyczny Czwartek Rafał Hojczyk 11.01.2018 nr 1

Książka „Bielsko-Biała wczoraj”

Napisane dnia Listopad 17th, 2017 przez Wiesław Dziubek

3 października br. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się promocja książki pt. Bielsko-Biała Wczoraj, której wydawcą był Wydział Kultury UM w Bielsku-Białej. Imprezę poprowadził Piotr Kenig, który wygłosił krótkie wprowadzenie historyczne o dziejach miasta w okresie PRL.
Na spotkanie przybyli autorzy wspomnień oraz licznie mieszkańcy stolicy Podbeskidzia. Prezydent miasta Jacek Krywult podkreślił, że: – Wspomnienia to ważny przyczynek do historii miasta. Opisane tam indywidualne historie splatają się w całość, a różne spojrzenia wynikające ze względu na wiek czy zajmowane stanowiska sprawiają, że pozostaje trwały i ciekawy ślad dla przyszłych pokoleń- mówił Jacek Krywult. Prezydent zwrócił również uwagę, na to, że miasto ciągle się zmienia. Przypomniał anegdotkę z udziałem Urszuli Dudziak. Ta najsłynniejsza Polska piosenkarka jazzowa, trzy lata temu musiała zmienić dowód. Jakie było jej zdziwienie, że gdy podała miejsce urodzenia Straconka, to panie w Wydziale Spraw Osobistych w Warszawie poinformowały ją, że nie mogła się tam urodzić, gdyż takiej miejscowości nie ma! Dopiero po chwili nieporozumienie się wyjaśniło, gdyż spora część tej miejscowości została przecież włączona do Bielska-Białej w 1973 roku. Już z tego prostego przykładu jasno wynika, że dzieje miasta zmieniają się na naszych oczach.

Z tego właśnie powodu Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne ogłosili w maju 2013 roku II konkurs na wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców, tym razem dla okresu lat 1945 do współczesności.
Jak podkreślają pomysłodawcy w szczególności chodziło o wspomnienia osobiste z życia, pracy i problemów jego mieszkańców i przyłączonych do niego w tym czasie okolicznych wiosek. Organizatorom zależało na opisach ciekawych wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym, religijnym i sportowym, relacjach z zakładów pracy, miejsc zamieszkania, impresjach na temat wyglądu miasta i zmieniających się obyczajów, wzmiankach o sławnych bielszczanach, przeżyciach szkolnych, a także działaniach ówczesnych władz miejskich i partyjnych oraz stosunku mieszkańców wobec nich i ideologii komunistycznej. Liczą się zarówno wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, jak i zwyczajnych ludzi, działaczy społecznych.

Nadesłane pracę oceniono i nagrodzono, a najlepsze skierowano do opracowania merytorycznego, którym zajął się dr Jerzy Polak. – Opublikowana w serii „Biblioteka Bielska-Białej” antologia zatytułowana Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900–1945, spotkała się z uznaniem ze strony Czytelników, a także historyków. Po tamtym sukcesie nadszedł czas na kontynuację jej pamiętnikarskiej formuły. Tym razem wydawca – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – postanowił się zmierzyć z bliższą nam chronologicznie drugą połową XX wieku i zaprezentować wspomnienia oraz refleksje o naszym mieście z tego właśnie przedziału czasowego. Obejmuje on przede wszystkim lata istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989). Nie chodziło tu bynajmniej o apoteozę tego dramatycznego dla narodu polskiego okresu, wywołującego wciąż żywe dyskusje historyków, ale o próbę jego przypomnienia z perspektywy indywidualnych, zróżnicowanych losów bielszczan – wyjaśniał dr Jerzy Polak redaktor książki. W 2015 roku ogłoszono kolejny konkurs, jak również zebrano kilka interesujących wspomnień. Tak, zebrany materiał został opracowany naukowo przez dr Polaka. W książce pt. Bielsko-Biała Wczoraj, która jest kontynuacją publikacji pt. Bielsko-Biała w zwierciadle czasu, zamieszczono wspomnienia: Konrada Korzeniowskiego, Kazimiery Pyki, Józefa Figla, Ryszarda Iskry, Barbary Gotkowskiej, Franciszka Legonia, Kazimierza Oprychały, Mariana Kasprzyka, Tadeusza Białonia, Pawła Böttcher, Tadeusza Dobiji, Andrzeja Linerta, Teofila Pochopienia i Marka Trombskiego. Ja również tekst Erwina Ścieszki, który zebrał dr Jacek Proszyk. Dr Proszyk pomagał także przy opracowaniu kilku wspomnień.
Autorzy wspomnień przybyli na uroczystość odebrali z rąk prezydenta miasta podziękowania i gratulacje.

Jacek Kachel

Fotogaleria:

Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 2 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 3 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 4 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 7 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 10 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 11 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 17 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 20 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 26 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 28 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 34

Z przeszłości Bielska-Białej: BIAŁA

Napisane dnia Październik 16th, 2017 przez Wiesław Dziubek

6 i 7 października br.  odbyła się konferencji naukowej zorganizowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego. Spotkania z miłośnikami czasu przeszłego odbyły się w nowym gmachu Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej. Na wydarzenie przybył Przemysław Drabek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej oraz miłośnicy historii i archiwiści.

Jest to trzecia konferencja naukowa zorganizowana przez BBTH. Tym razem odbyła się ona pod hasłem: Z przeszłości Bielska-Białej: Biała, a historycy i archiwiści w sposób szczególny zajęli się miastem Białą.

Konferencje otworzył i powitał zebranych dr Maciej Bujakowski, prezes BBTH, a wprowadzenie do zagadnienia przedstawił dr Jerzy Polak honorowy prezes BBTH. – To kolejna nasza konferencja, która ukazuję historie miasta poprzez przybliżenie dziejów poszczególnych dzielnic. Tym razem naszym tematem przewodnim jest Biała i jej historia. Pamiętając o tym, że miasto bez historii przestaje istnieć przedstawione tutaj zagadnienia zostaną wydane w kolejnym tomie naszych Prac Historycznych – mówił dr Jerzy Polak.

Pierwszy wykład przedstawiła Katarzyna Kwaśniewicz, która podzieliła się  odkryciami jakie dokonała podczas konserwacji pergaminowej karty z księgi „Prothocollum Inscriptionis Privilegiorum et ius Civitatis Bialensis”. Następnie Piotr Kenig przedstawił numerację konskrypcyjna domów miasta Białej w latach 1778-1914 i wszystkie zawiłości z tym związane. Później dr Jerzy Polak zaprosił słuchaczy na spacer dawną ulicą Szpitalną i przedstawił jej historyczne obiekty ukazując przy okazji tło obyczajowe ich powstania .

Drugą część konferencji rozpoczął wykład pt. Szkoły średnie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej, który przedstawił Paweł Böttcher. Natomiast dr Ewa Janoszek przedstawiła, bogato ilustrowany slajdami,  rozwój przestrzenny i architektoniczny Białej do 1939 roku, a Jacek Kachel omówił kilka  wielkich wydarzeń i inwestycji jakie dokonano w Białej. Po nim o lasach miasta Białej mówił Jakuba Krajewski. Całość dopełnił pokaz filmów, na którym Wojciech Kominiak zaprezentował impresje z dawnej Białej, który wzbudził dużą nostalgie wśród  widzów.

W ostatniej części Michał Jarnot przedstawił pożar młyna Neumanna w Białej w 1946 roku, a Przemysław Czernek mówił na temat roli nowych projektów architektonicznych i urbanistycznych w procesie integracji Białej Krakowskiej z województwem katowickim po 1951 roku. Całość pierwszego dania zakończył wykład kierownika archiwum Pawła Hudzika, który przedstawił proces scalania „bialskiego” zasobu archiwalnego w nowej siedzibie Archiwum Państwowego w Białej. Jego szef Paweł Hudzik przedstawiał czym dysponuje placówka, która mu już ponad 3.5 tysiąca kilometrów akt i doskonale wyposażoną pracownie naukową.

W drugim dniu konferencji tradycyjnie odbyła się wycieczka ulicami Białej. Zwiedzanie które prowadzili dr Ewa Janoszek i Piotr Kenig odbyło się pod tytułem: Od Traktu Cesarskiego do ulicy Głównej. Z dziejów ulicy 11 Listopada.

STRESZCZENIA:

Jerzy  Polak

„Dawna ulica Szpitalna z jej historycznymi obiektami”

Obecna ulica Romana Dmowskiego nosiła do 1951 roku nazwę Szpitalna (Spitalgasse) i jest jedną z najstarszych ulic Białej. Położona jest między potokiem Niwka a zakolem rzeki Białej, na dawnym południowym fragmencie Kamieńca lipnickiego wykorzystywanym do XVIII w. jako tereny rolne oraz miejsce bielenia płótna, wydzierżawianym zresztą przez mieszczan bielskich. Po powstaniu osady Biała i przeobrażeniu jej w 1613 roku w samodzielną gminę tędy właśnie pobiegła granica między nią a Lipnikiem, która od 1723 roku stanowiła także granicę między nowo lokowanym miastem a tworzącym się Przedmieściem, włączonym w 1760 r. do Białej.

Pierwsze domy rzemieślników bialskich powstały przy niej około połowy XVIII w., w 1766 r. został ulokowany obok nich drewniany browar miejski, który swoją działalność zakończył w 1873 r. Naprzeciwko niego stanął w 1774 r. (po I rozbiorze Polski) drewniany austriacki lazaret wojskowy, który funkcjonował do około 1855 roku, pełniąc także rolę cywilnego szpitala. Właśnie od tego obiektu cała droga została nazwana ulicą Szpitalną, która po raz pierwszy została ona wymieniona w tzw. katastrze józefińskim z 1787 r. Trzecim historycznym obiektem, który pojawił się przy ulicy był Szpital Miejski, który został otwarty w 1847 r. Mieścił się w rodzinnym domu Giełdanowskich, których przedstawiciel ks. dr Jan Giełdanowski zapisał go w testamencie miastu. Szpital ten został przeobrażony w 1861 r. w Szpital Powszechny (Powiatowy) i był finansowany przez władze krajowe Galicji. Funkcjonował w tym miejscu do 1910 r., po czym został rozbudowany na kamienicę urzędniczą (wyburzoną w 1979 r.). Przy ul. Szpitalnej wyrosła także w 1912 r. prywatna synagoga ortodoksów bialskich, zburzona przez Niemców po 1939 r., stał także parterowy domek na rogu z ul. Zamkową, w którym w latach 1904-1911 mieszkał i prowadził działalność ks. Stanisław Stojałowski, budziciel polskości w Bielsku i Białej, wybitny działacz chłopski i robotniczy, poseł i redaktor „Wieńca-Pszczółki”.  

Paweł Böttcher

 ”Szkoły średnie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej – streszczenie referatu”

Autor w swoim referacie omawia działalność polskich szkół średnich, jakie istniały do 1918 roku w Białej, pod patronatem Towarzystwa Szkoły Ludowej – gimnazjum realnego i seminarium nauczycielskiego. Punktem wyjścia do tych rozważań jest społeczno-polityczna sytuacja w Białej na przełomie XIX i XX wieku, a zwłaszcza ówczesne relacje polsko-niemieckie. Autor nakreśla stosunek władz miasta, zdominowanych przez Niemców, do kwestii rosnących aspiracji polskich środowisk, w tym w dziedzinie oświaty. Szczególną uwagę autor zwraca na problemy podstaw istnienia obydwóch placówek edukacyjnych, czyli kwestię źródeł finansowania, a także posiadania przez te szkoły tzw. prawa publiczności, dzięki któremu uczniowie wspomnianych szkół, bądź ich absolwenci mogli otrzymywać świadectwa o takiej samej randze jak dokumenty szkół publicznych. Znaczące miejsce zajmuje w związku z tym sprawa przejęcia szkół przez rząd austriacki, czyli ich finansowania z budżetu centralnego, o co od samego początku się starano, a co zostało pomyślnie załatwione jedynie w odniesieniu do gimnazjum, ale dopiero w 1918 roku. Zwraca się również w referacie uwagę na znaczenie obydwóch szkół z punktu widzenia rozwoju polskiej świadomości narodowej. Obydwie szkoły były bowiem placówkami wychowującymi polską młodzież w duchu patriotycznym, przywiązania do narodowej historii, tradycji i obyczajów, rozbudzały świadomość patriotyczną, a także znajomość języka polskiego, która była kwestią mocno zaniedbaną, z uwagi na brak polskich szkół przez cały okres XIX stulecia. Część tekstu poświęcona jest kwestii środowiska uczniowskiego i nauczycielskiego, w tym roli jaką odegrały te grupy w przejmowaniu władzy w mieście przez Polaków w listopadzie 1918 roku. 

Przemysław Czernek

Urbanistyka Białej Krakowskiej i Bielska „szła” do 1951 roku zasadniczo odrębnymi drogami. W pierwszej połowie XX wieku miasto Bielsko doczekało się co najmniej trzech spójnych planów urbanistycznych. Zaś miasto Biała Krakowska nie miało tyle szczęścia, gdyż wszelki próby regulacji zabudowy nie doczekały się zatwierdzenia przez władze miejskie. Po połączeniu miast w 1951 roku planiści przystąpili do prac. Przed stworzeniem nowego planu zagospodarowania przestrzennego należało wykonać nowe pomiary geodezyjne oraz zinwentaryzować infrastrukturę komunalną. Dlatego pierwszy ogólny plan regulacyjny zatwierdzono dopiero w 1961 roku. Architekci w fazie socrealistycznej nawiązywali do planowania sięgającego do tradycji klasycystycznej co możemy dostrzec na przykładzie ZOR – U nr. III. Jednakże szybko w okresie małej stabilizacji powrócili( w małej skali) do planowania modernistycznego w duchu karty ateńskiej(osiedle Tuwima). Przyspieszenie nastąpiło na przełomie lat 60-tych i 70-tych wieku kiedy to rozpoczęto wielką przebudowę centrum miasta Bielska – Białej. Nowoczesną zabudowę miała towarzyszyć rozbudowa sieci komunikacyjnej.  Plany te okazały się zbyt przeskalowane. Ich realizacji towarzyszyły typowe mankamenty planowania według zasad póznego modernizmu. Planiści zmienili owe koncepcje już w latach 80 -tych XX wieku. Jednakże decyzje podjęte w minionym stuleciu nadal rzutują  na współczesne planowanie miasta Bielska – Białej.

Wojciech Kominiak

„Biała na taśmie filmowej”

Biała na taśmie filmowej to uchwycenie wizerunku Białej zapisanego na tasmie filmowej- w dokumencie oraz filmie fabularnym. W 1919 kilka ujęć Białej znalazło się w zrealizowanym przez Macierz Ziemi Cieszyńskim  filmie plebiscytowyym. Dopiero cztery dekady później , w 1959 r., kilka ujęć tej części miasta zagościło w dokumentalnym filmie zrealizowanym przez Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej opiewającym piękno pobliskich gór. Sześć lat później ujęcia z Białej znalazły się w jednej z noweli filmu fabularnego o sportowcach. W 2011 r. do Białej zjechała ekipa filmowców z czołowką polskich aktorów realizująca opowieść o legendzie strajków z okresu stanu wojennego uwikłanego w oskarżenia o współpracę z SB. W prezentacji zaprezentowano również ujęcia  Białej realizowane przez działający w latach 1959-1988 w mieście klub filmowy AKF Bielsko.

” Biała w 1991 r.”

Dziesieciominutowy film dokumentalny złożony z ujęć realizowanych w 1991 r. przez nieżyjącego już Mieczysława Tomiczka- znanego bielskiego kolekcjonera. Na filmie dokumentującym tamten okres znalazło się  wiele interesujacych ujęć rejestrujacych obraz życia codziennego m.in. na ul. 11 listopada i ul. ks. S. Stojałowskiego.

 

Fotogaleria:

 Clipboard08 Clipboard09 Clipboard10 Clipboard11 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 2 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 3 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 4 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 5 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 6 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 7 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 8 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 9 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 10 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 11 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 12 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 13 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 14 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 15 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 16 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 17 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 18 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 19 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 20 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 22 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 23 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 25 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 26 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 27 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 28 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 29 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 30 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 31 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 32 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 33 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 34 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 35 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 36 KOnferencja Biała 6.10.2017 nr 37

 

 

 

Bielsko-Biała wczoraj

Napisane dnia Październik 4th, 2017 przez Wiesław Dziubek

3 października br. w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się promocja książki pt. Bielsko-Biała Wczoraj, której wydawcą był Wydział Kultury UM w Bielsku-Białej. Imprezę poprowadził Piotr Kenig, który wygłosił krótkie wprowadzenie historyczne o dziejach miasta w okresie PRL. 

Na spotkanie przybyli autorzy wspomnień oraz licznie mieszkańcy stolicy Podbeskidzia. Prezydent miasta Jacek Krywult podkreślił, że: – Wspomnienia to ważny przyczynek do historii miasta. Opisane tam indywidualne historie splatają się w całość, a różne spojrzenia wynikające ze względu na wiek czy zajmowane stanowiska sprawiają, że pozostaje trwały i ciekawy ślad dla przyszłych pokoleń- mówił Jacek Krywult. Prezydent zwrócił również uwagę, na to, że miasto ciągle się zmienia. Przypomniał anegdotkę z udziałem Urszuli Dudziak. Ta najsłynniejsza Polska piosenkarka jazzowa, trzy lata temu musiała zmienić dowód. Jakie było jej zdziwienie, że gdy podała miejsce urodzenia Straconka, to panie w Wydziale Spraw Osobistych w Warszawie poinformowały ją, że nie mogła się tam urodzić, gdyż takiej miejscowości nie ma! Dopiero po chwili nieporozumienie się wyjaśniło, gdyż spora część tej miejscowości została przecież włączona do Bielska-Białej w 1973 roku. Już z tego prostego przykładu jasno wynika, że dzieje miasta zmieniają się na naszych oczach.

Z tego właśnie powodu Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne ogłosili w maju 2013 roku II konkurs na wspomnienia na temat miasta Bielska-Białej i jego mieszkańców, tym razem dla okresu lat 1945 do współczesności.

Jak podkreślają pomysłodawcy w szczególności chodziło o wspomnienia osobiste z życia, pracy i problemów jego mieszkańców i przyłączonych do niego w tym czasie okolicznych wiosek. Organizatorom zależało na opisach ciekawych wydarzeń o charakterze społeczno-politycznym, kulturalnym, religijnym i sportowym, relacjach z zakładów pracy, miejsc zamieszkania, impresjach na temat wyglądu miasta i zmieniających się obyczajów, wzmiankach o sławnych bielszczanach, przeżyciach szkolnych, a także działaniach ówczesnych władz miejskich i partyjnych oraz stosunku mieszkańców wobec nich i ideologii komunistycznej. Liczą się zarówno wypowiedzi osób pełniących funkcje publiczne, jak i zwyczajnych ludzi, działaczy społecznych.

Nadesłane pracę oceniono i nagrodzono, a najlepsze skierowano do opracowania merytorycznego, którym zajął się dr Jerzy Polak. – Opublikowana w serii „Biblioteka Bielska-Białej” antologia zatytułowana Bielsko-Biała w zwierciadle czasu. Wspomnienia mieszkańców z lat 1900–1945, spotkała się z uznaniem ze strony Czytelników, a także historyków. Po tamtym sukcesie nadszedł czas na kontynuację jej pamiętnikarskiej formuły. Tym razem wydawca – Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – postanowił się zmierzyć z bliższą nam chronologicznie drugą połową XX wieku i zaprezentować wspomnienia oraz refleksje o naszym mieście z tego właśnie przedziału czasowego. Obejmuje on przede wszystkim lata istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945–1989).  Nie chodziło tu bynajmniej o apoteozę tego dramatycznego dla narodu polskiego okresu, wywołującego wciąż żywe dyskusje historyków, ale o próbę jego przypomnienia z perspektywy indywidualnych, zróżnicowanych losów bielszczan – wyjaśniał dr Jerzy Polak redaktor książki.  W 2015 roku ogłoszono kolejny konkurs, jak również zebrano kilka interesujących wspomnień. Tak, zebrany materiał został opracowany naukowo przez dr Polaka. W książce pt. Bielsko-Biała Wczoraj, która jest kontynuacją publikacji pt. Bielsko-Biała w zwierciadle czasu, zamieszczono wspomnienia: Konrada Korzeniowskiego, Kazimiery Pyki, Józefa Figla, Ryszarda Iskry, Barbary Gotkowskiej, Franciszka Legonia, Kazimierza Oprychały, Mariana Kasprzyka, Tadeusza Białonia, Pawła Böttcher, Tadeusza Dobiji, Andrzeja Linerta, Teofila Pochopienia i Marka Trombskiego.  Ja również tekst Erwina Ścieszki, który zebrał dr Jacek Proszyk. Dr Proszyk pomagał także przy opracowaniu kilku wspomnień.

Autorzy wspomnień przybyli na uroczystość odebrali z rąk prezydenta miasta podziękowania i gratulacje.

Jacek Kachel 

 

Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 41 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 40 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 36 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 32 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 17 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 34 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 20 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 28 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 27 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 19 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 12 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 11 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 10 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 4 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 3 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 2 Bielsko-Biała Wczoraj 3.10.2017 nr 1

Konferencja Naukowa „Z przeszłości Bielska-Białej: Biała” 6.10.2017

Napisane dnia Wrzesień 25th, 2017 przez Wiesław Dziubek

PROGRAM konferencji naukowej Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Bielsku-Białej oraz Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego pt. Z  PRZESZŁOŚCI  BIELSKA-BIAŁEJ:  BIAŁA  ( 6 października (piątek) 2017 roku )

 godz. 14.00 – otwarcie obrad (dr Maciej Bujakowski) oraz wprowadzenie (dr Jerzy Polak)

godz. 14.10  – O odkryciach podczas konserwacji pergaminowej karty z księgi „Prothocollum

                       Inscriptionis Privilegiorum et ius Civitatis Bialensis” (Katarzyna

                       Kwaśniewicz)

godz. 14.40  – Numeracja konskrypcyjna domów miasta Białej 1778-1914 (Piotr Kenig)

godz. 15.20  – Dawna ulica Szpitalna z jej historycznymi obiektami (dr Jerzy Polak)

godz. 16.00  – przerwa kawowa

godz. 16.20  – Szkoły średnie Towarzystwa Szkoły Ludowej w Białej (Paweł Böttcher)

godz. 17.00  – Rozwój przestrzenny i architektura Białej do 1939 roku (dr Ewa Janoszek)

godz. 17.40  – Biała miasto wielkich wydarzeń i inwestycji (Jacek Kachel)

godz. 18.00 – Lasy miasta Białej (Jakuba Krajewski)

godz. 18.20  – Biała na taśmie filmowej I (Wojciech Kominiak)

godz. 18.30  -  przerwa kawowa 

godz. 18.40  – Pożar młyna Neumanna w Białej w 1946 roku (Michał Janot)

godz. 19.00  – Rola nowych projektów architektonicznych i urbanistycznych w procesie

                       integracji Białej Krakowskiej z województwem katowickim po 1951 roku 

                       (Przemysław Czernek)

godz. 19.40 – Biała na taśmie filmowej II (Wojciech Kominiak)

godz. 19.50 – Powrót po latach. Scalanie „bialskiego” zasobu archiwalnego w nowej

                       siedzibie Archiwum Państwowego w Białej (Paweł Hudzik)

godz. 20.15 – zakończenie konferencji  

 

Miejsce obrad: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej

                                                ul. Józefa Piłsudskiego 43

 W dniu  7 października (sobota) 2017 roku odbędzie się również  Wycieczka ulicami Białej, której tematem będzie: „Od Traktu Cesarskiego do ulicy Głównej. Z dziejów ulicy 11 Listopada”.

 

Miejsce zbiórki: fontanna z Reksiem, godzina 10.00

 

Historyczny Czwartek: Kosmonauci z wizytą na Podbeskidziu

Napisane dnia Kwiecień 17th, 2017 przez dominik.kasprzak

Marek Kamiński i Ryszard Wesołowski z Bielskiego Almanachu oraz dr Maciej Bujakowski z Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego zapraszają na pokaz „Kronik filmowych Bielska-Białej”, pt. „Kosmonauci z wizytą na Podbeskidziu”.

„Kroniki filmowe Bielska-Białej” są unikatowym zapisem życia bielskiego społeczeństwa w drugiej połowie XX w. Dzięki podjętym staraniom Marka Kamińskiego i Ryszarda Wesołowskiego zostały zdigitalizowane i na nowo udostępnione. W roku 1963 i 1979 nasze miasto odwiedzili odpowiednio Walentyna Tiereszkowa i Mirosław Hermaszewski, kosmonauci i bohaterowie ówczesnych mediów. Przyjazd ich był dużym wydarzeniem w naszym mieście, wizytom tym nadano niezwykle uroczystą rangę. Do obejrzenia kronik filmowych, które zostaną oprawione komentarzem historycznym dr Macieja Bujakowskiego, zapraszają pomysłodawcy wspólnego projektu.

baner_kroniki_filmowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historyczny Czwartek: Zagadki sztuki sakralnej Bielska-Białej

Napisane dnia Luty 7th, 2017 przez dominik.kasprzak
Zapraszamy na Historyczny Czwartek organizowany przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką.
 
9.02.2017 r. godz. 17.00.
 
Temat: „Zagadki sztuki sakralnej Bielska-Białej”.
Spotkanie poprowadzi dr Ewa Janoszek.
 
Ewa Janoszek jest prezesem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, znawczynią historii oraz architektury naszego miasta, autorką wielu wartościowych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii sztuki.
 
Wstęp wolny – zapraszamy.
 
Ewa Janoszek

„Na skrzyżowaniu kultur i idei. Fenomen regionu bielskiego”

Napisane dnia Listopad 29th, 2016 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na kolejny Historyczny Czwartek organizowany przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką.

Termin: 1.12.2016 r. godz. 17.00.

Temat: „Na skrzyżowaniu kultur i idei. Fenomen regionu bielskiego”.

Spotkanie poprowadzi dr Bogusław Chorąży.

Opis: Czym odróżnia się region bielski od innych? Czy możemy mówić o kulturowym fenomenie tego obszaru?
Wykład będzie próbą odpowiedzi na powyższe pytania z perspektywy badań archeologicznych. Omówione zostaną również podstawowe elementy oraz zjawiska determinujące tożsamość kulturową regionu bielskiego.

Wstęp wolny – zapraszamy.

„Modernizm i Socmodernizm Województw Śląskiego i Katowickiego” – Historyczny Czwartek

Napisane dnia Listopad 8th, 2016 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na kolejny Historyczny Czwartek organizowany przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzka.

Termin: 10.11.2016 r. godz. 17.00.

Temat: „Modernizm i Socmodernizm Województw Śląskiego i Katowickiego”.

Spotkanie poprowadzi Przemysław Czernek.

Opis: Wykład będzie poświęcony modernizmowi socrealizowi i socmodernizmowi na terenie dawnego Województwa Katowickiego. Podczas wykładu przyjrzymy się twórczości architektów z Katowic, Bielska – Białej i Cieszyna. Porównamy możliwości twórcze tych środowisk. Omówimy niektóre dzieła „importowane” na Śląsk z innych ośrodków jak Warszawa czy Kraków. Podczas wykładu zostaną omówione pozytywne i negatywne aspekty urbanistyki modernistycznej.

Wstęp wolny – zapraszamy.

Historyczne Czwartki – wspomnienie o Inie Benicie

Napisane dnia Październik 24th, 2016 przez dominik.kasprzak
Rozpoczynamy nowy sezon Historycznych Czwartków organizowanych przez: Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką.
 
27.10.2016 r. godz. 17.00 – zapraszamy na wykład „Pamięć niechciana – wspomnienie o Inie Benicie”. Spotkanie poprowadzi dr Maciej Bujakowski, który opowie o tragicznych losach przedwojennej polskiej gwiazdy filmowej Inie Benicie. Aktorka należała do grona największych gwiazd kina przedwojennego, niestety tragiczne wydarzenia wojny sprawiły, że historia postanowiła o niej zapomnieć.
 
Wstęp wolny – zapraszamy.

Tajemnice na szczytach gór… – wykład, cz. 2

Napisane dnia Czerwiec 9th, 2016 przez dominik.kasprzak
Zapraszamy na drugą część wykładu pt. „Tajemnice na szczytach gór. Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego” zorganizowanego przez Książnicę Beskidzką i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne w ramach Historycznych Czwartków.
 
Data: 16 czerwca 2016 (czwartek), godzina 17:00
Prelegenci: Bogusław Chorąży, Jarosław Ornicz
 
Tytuł: „Tajemnice na szczytach gór Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego (część II)”
 
Tematyka: Druga część wykładu poświęcona wynikom badań form skalnych, bloków kamiennych oraz rytów naskalnych znajdujących się na obszarze Beskidu Śląskiego. Spotkanie  poświęcone będzie tajemniczym obiektom na górze Trzy Kopce. Obserwacje archeoastronomiczne przeprowadzone przez autorów mogą wskazywać na interesujący kontekst kulturowy tych znalezisk. 
 
Wstęp wolny.

Tajemnice na szczytach gór… – wykład, cz. 1

Napisane dnia Maj 16th, 2016 przez dominik.kasprzak
Zapraszamy na wykład pt. „Tajemnice na szczytach gór. Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego (część I)” zorganizowany przez Książnicę Beskidzką i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne w ramach Historycznych Czwartków.
 
Data: 19 maja 2016 (czwartek), godzina 17:00
Prelegenci: Jarosław Ornicz, Bogusław Chorąży
 
Tytuł: „Tajemnice na szczytach gór Z badań archeoastronomicznych Beskidu Śląskiego i Małego (część I)”
 
Tematyka: Wykład poświęcony będzie wynikom badań wybranych form skalnych, bloków kamiennych i kopców kamiennych znajdujących się w różnych punktach Beskidu Śląskiego i Małego. Obiektom tym towarzyszy często przekaz w postaci legend i opowieści. Niektóre z nich noszą na swojej powierzchni tajemnicze ryty i znaki. Autorzy przedstawią wyniki obserwacji niektórych z tych form w kontekście zjawisk astronomicznych. Mogą one rzucać nowe światło na interpretację tych obiektów oraz zawartej na niej symboliki.
 
Wstęp wolny.

Nieznana historia mniej znanego pomnika

Napisane dnia Kwiecień 26th, 2016 przez dominik.kasprzak

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnica Beskidzka zapraszają na wykład „Nieznana historia mniej znanego pomnika”, który odbędzie się w Książnicy Beskidzkiej 28 kwietnia o godz. 17.00.

Spotkanie poprowadzi Maciej Bujakowski, który opowie o historii pomnika żołnierzy bielskiego Batalionu Piechoty Obrony Terytorialnej Kraju, tragicznie zmarłych podczas gaszenia pożaru w Rafinerii Nafty w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku.

Będzie to to opowieść o młodych ludziach, żołnierzach służby czynnej, którzy zostali wysłani do podjęcia nierównej walki z żywiołem 26 czerwca 1971r. w rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Pomnik położony jest z dala od centrum miasta na terenie dzisiejszej Akademii Techniczno-Humanistycznej, rzadko jest celem wycieczek czy spacerów. Dzisiejszy kampus ATH już w niewielkim stopniu przypomina teren byłej jednostki wojskowej, jedynie pomnik ustawiony w pobliżu bramy głównej sporadycznie wywołuje zainteresowanie i przypomina o wydarzeniach lata 1971r.

 

Termin: 28.04.2016, godz. 17.00

Wstęp wolny.

Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest

Napisane dnia Marzec 31st, 2016 przez Wiesław Dziubek

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi w Wydawnictwie Naukowym ATH ukazała się monografia naukowa Czytanie miasta. Bielsko-Biała jako kulturowy palimpsest, pod redakcją Marka Bernackiego i Roberta Pysza. Książka, współfinansowana przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej, wydana w twardej okładce i z kolorowymi ilustracjami w środku, stanowi pokłosie interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała: historia – kultura – sztuka” zorganizowanej 16 lutego 2015 roku przez Wydział Humanistyczno-Społeczny i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.

Współautorami tomu są znani bielscy historycy, historycy sztuki i archeolodzy: prof. Ewa Chojecka, dr Ewa Janoszek, dr hab. Aleksandra Giełdoń-Paszek, dr Bogusław Chorąży, mgr Bożena Chorąży, pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH: prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, dr hab. Barbara Tomalak, dr hab. Ernest Zawada, dr hab. Marek Bernacki, dr Angelika Matuszek oraz studenci filologii polskiej w ATH: Paulina Żmijowska, Karolina Kolasa, Karolina Wrona i Krzysztof Babicki. Ważną funkcję pełnią w strukturze książki artykuły członków Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego (poza wcześniej wymienionymi osobami – również Jakuba Krajewskiego), a także: Iwony Kusak, kierowniczki Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz, Magdaleny Legendź, krytyka teatralnego, laureatki Ikara za rok 2014, Janusza Berka, nauczyciela i wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej, oraz Moniki Serafin, pracownika Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich.

Więcej informacji znajduję się na: Link do strony ATH

czytanie-miasta

„Prehistoryczne szlaki komunikacyjne w zachodnim Beskidzie…” – Historyczny Czwartek

Napisane dnia Styczeń 18th, 2016 przez dominik.kasprzak

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnica Beskidzka zapraszają na wykład z serii „Historyczne Czwartki” pt. „Prehistoryczne szlaki komunikacyjne w zachodnim Beskidzie w świetle badań archeologicznych”.

Prelegenci: mgr Bożena Chorąży, dr Bogusław Chorąży

Miejsce i termin: Książnica Beskidzka, 21.01.2015, 17:00

Wstęp wolny.

„Przypadki Karola von Promnitza – właściciela Bielska…” – Historyczny Czwartek

Napisane dnia Grudzień 7th, 2015 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na kolejny Historyczny Czwartek organizowany przez Książnicę Beskidzką i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.
Wykład będzie poświęcony życiu i działalności jednego z najkrócej panujących właściciela dawnego Bielska, a zarazem właściciela pszczyńskiego wolnego państwa stanowego, pochodzącego ze znakomitego rodu arystokratycznego z pogranicza Śląska i Dolnych Łużyc. To opowieść o religijnym reformatorze, energicznym władcy epoki Renesansu, który w swym życiu utracił władzę, majątek i sławę.

Data: 17 grudnia 2015, godz. 17:00
Prelegent: Jerzy Polak
Tytuł: „Przypadki Karola von Promnitza – właściciela Bielska (1572-1582)”

Osadnictwo prehistoryczne i średniowieczne na Podbeskidziu – zaproszenie na wykład

Napisane dnia Listopad 26th, 2015 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na wykład archeologów Bogusława i Bożeny Chorążych, którzy opowiedzą o osadnictwie prehistorycznym i średniowiecznym na Podbeskidziu. Wykład zorganizowany jest w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego ATH. 

Termin: 3 grudnia, godz. 17.00 w sali L120 w budynku ATH przy ul. Willowej 2.
Tytuł: „Osadnictwo prehistoryczne i średniowieczne na Podbeskidziu”

Tradycje edukacyjne Cygańskiego Lasu – kolejny Historyczny Czwartek

Napisane dnia Listopad 25th, 2015 przez dominik.kasprzak

Zapraszamy na kolejny Historyczny Czwartek, organizowany przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką, który odbędzie się w czwartek, 26 listopada o godzinie 17:00 w Książnicy Beskidzkiej.  

Tytuł: „Tradycje edukacyjne Cygańskiego Lasu”
Prelegent: Jacek Zachara

Opis: We wrześniu roku 2015 minęło dokładnie 50 lat od oddania do użytku budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej. Rocznica, i okres ją poprzedzający, stały się pretekstem do rozpoczęcia prac badawczych, które miały na celu poznać historię szkoły oraz procesy społeczno-historyczne, które jej towarzyszyły. Choć punktem wyjścia była 50-letnia historia budynku potocznie nazywanego „tysiąclatką”, to oddanie go do użytku było jednym z wielu elementów z całego ciągu procesów, które doprowadziły do stworzenia współczesnej szkoły. Wystąpienie Jacka Zachary pozwoli spojrzeć daleko w przeszłość i zobaczyć, jakie koleje losu temu towarzyszyły. Przy okazji będzie można zobaczyć na zdjęciach i dokumentach różne momenty w historii edukacji Mikuszowic Śląskich i Olszówki Dolnej.

Relacja z gry ulicznej „Rok 1939. Bielsko-bialski garnizon wojskowy…”

Napisane dnia Listopad 18th, 2015 przez dominik.kasprzak

11 listopada, w Święto Niepodległości, w deszczowej aurze rozegrano po raz kolejny grę miejską nawiązującą do polskich tradycji niepodległościowych w Bielsku i Białej. Była to już czwarta edycja imprezy łączącej doskonałą zabawę z edukacją zorganizowaną przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne. Nie doszłaby ona do skutku, gdyby nie pomoc i wsparcie organizacyjne Fundacji Militarnego Instytutu Historycznego, dyrekcji, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Medycznych i Zespołu Szkół Ekonomicznych, bielskiego „Strzelca”, grupy rekonstrukcyjnej 3. Pułku Strzelców Podhalańskich, harcerzy ZHR oraz instruktorów szkolenia sanitarnego (w tym Pana Wojciecha Bieli). Warto zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie te osoby brały udział w tym przedsięwzięciu całkowicie społecznie.

Tym razem organizatorzy gry postanowili przenieść uczestników w niespokojny rok 1939, do czasu bezpośrednio poprzedzającego wybuch II wojny światowej. Scenariusz gry oparty był na wydarzeniach, które miały miejsce w Białej i Bielsku wiosną i latem 1939 roku. Są to z jednej strony przygotowania bielsko-bialskiego garnizonu wojskowego do nadchodzącego konfliktu wojennego, z drugiej strony agresywne działania niemieckich organizacji i grup szykujących się do działań dywersyjnych na terenie Bielska i Białej. Obydwa miasta znajdowały się w tym okresie czasu w szczególnej sytuacji. Położone na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej administrowane były przez polskie władze, stacjonowały tu również polskie oddziały wojskowe. Znaczną część ludności obydwu miast stanowili jednak Niemcy, w dużej mierze wrogo nastawieni do administracji polskiej, przygotowujący szereg działań antypolskich w momencie wybuchu wojny.

Uczestnicy gry „Rok 1939. Bielsko-Bialski garnizon wojskowy w przededniu wybuchu II wojny światowej” nie mieli łatwego zadania. Wcielić się bowiem musieli w członków ochotniczych grup przysposobienia wojskowego szkolonych przez żołnierzy 3. Pułku Strzelców Podhalańskich stacjonujących w bielskim garnizonie. W ciągu trzech godzin trzeba było się nauczyć się podstaw rzemiosła wojskowego – musztry, strzelania z karabinu i opatrywania rannego w punkcie sanitarnym. W tajnej kancelarii należało się zapoznać z taktyką działań wywiadowczych oraz zaznajomić z punktami potencjalnej dywersji. Nieodzowne było również zwiedzenie pułkowej sali tradycji w budynku garnizonowym – obecnie Liceum nr 8 i zdanie z tej wiedzy egzaminu. Do wykonania misji konieczne było wypełnienie typowych zadań konspiracyjnych i wywiadowczych – odczytanie zaszyfrowanego hasła, odnalezienie łącznika czy sfotografowanie obiektu o istotnym znaczeniu z punktu widzenia systemu obrony miasta. Ulicami miasta trzeba było szybko i sprawnie przemieszczać. Ostatnie zadanie – to prawdziwy wehikuł czasu – wszyscy uczestnicy gry musieli wziąć udział w inscenizacji historycznej, w której mieszkańcy Bielska przekazali ufundowane przez siebie uzbrojenie żołnierzom bielskiego garnizonu wojskowego. Nieodzowną umiejętnością okazała się w tym zadaniu znajomość repertuaru polskich, przedwojennych pieśni wojskowych…

We wspólnej zabawie brało udział 19 zespołów, liczących w sumie ponad 70 uczestników. Pomimo niesprzyjającej aury postanowili oni w ten właśnie sposób uczcić Święto Niepodległości. Były to drużyny rodzinne, grupy znajomych, a także zespoły młodzieży szkolnej m.in. z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki, Liceum Ekonomicznego, Liceum Ogólnokształcącego nr 8 i Szkoły Podstawowej nr 23. Zwycięzcami gry został zespół w składzie: Cezary Pietraszko, Magdalena Pietraszko, Ewelina Mika, Paweł Buchwald i Tomasz Dziechciarz. Satysfakcję mieli jednak wszyscy uczestnicy gry – tym razem jej ukończenie w wymaganym czasie było nie lada wyczynem. W związku z tym wszyscy uczestnicy gry zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami i nagrodami. Można też było zwiedzić okolicznościową wystawę sprzętu wojskowego i umundurowania, którą udostępnił znany bielski kolekcjoner i członek wrześniowych grup rekonstrukcyjnych pan Tomasz Szczygieł.

Prawdziwą gratką dla miłośników historii był również wykład poświęcony realiom polskiego września 1939. Wygłosił go prof. dr hab. Andrzej Olejko z Uniwersytetu Rzeszowskiego – wybitny znawca i popularyzator problematyki wojskowości II Rzeczpospolitej.

Następne miejsca zajęli:

II miejsce – zespół z SP nr 23: Anna Sawicka, Natasza Swircz, Szymon Paluch, Wiktor Golec

III miejsce – równorzędnie:

zespół w składzie: Katarzyna Matuszek. Mateusz Płotkowiak, Jakub Matuszek

zespół w składzie: Piotr Węgrzyn, Jarosław Ornicz, Agnieszka Węgrzyn, Anna Węgrzyn, Natalia Ficoń

DSC_0241 DSC_0247 DSC_0249 DSC_0254 DSC_0260 DSC_0264 DSC_0265 DSC_0266 DSC_0267 DSC_0268 DSC_0271 DSC_0276 DSC_0278 DSC_0283 DSC_0015 DSC_0011 DSC_0010 DSC_0003 DSC_0009 DSC_0005 DSC_0004 DSC_0286 DSC_0291 DSC_0300 DSC04257 DSC04259 DSC04260 DSC04261 DSC04262 DSC04263 DSC04265 DSC04275 DSC04277 DSC04279 DSC04280 DSC04282 DSC04284 DSC04286 DSC04288 DSC04290 DSC04291 DSC04295 DSC04297 DSC04298 DSC04301 DSC04303 DSC04304