Publikacje

dr Maciej Bujakowski

Publikacje:

Nieznana historia mniej znanego pomnika

Kalendarium Bielska-Białej 1956-1989

Kalendarium Bielska-Białej 1956-1989

Historia tkanego dziedzictwa Bielska-Białej

Historia parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Godziszce

Bielsko i Biała podczas II wojny światowej : wybrane aspekty

Biała poprzez wieki w 300. rocznicę nadania praw miejskich

A TO CI HISTORIA

Paweł Bӧttcher

Publikacje:

Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bielsku (1919-1939)

Konferencja „700 lat Bielska”, organizowana razem z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej (rok 2012) – referat

Konferencja „Z dziejów Bielska-Białej – Biała”, organizowana razem z Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej (rok 2017) – referat

Wojciech Kominiak

Publikacje:

Wywiad dotyczący książki „Bielsko-Biała na dawnej pocztówce i fotografii w czasie II wojny światowej”

z Piotrem Kenigiem – „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej” (2001, 2008) 

z Ewą Janoszek – „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach II Rzeczypospolitej” (2008)

z Wiesławem Dziubkiem „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej”

z Władysławem Motyką i Grzegorzem Wnętrzakiem- „Dzieje kościoła i parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej”

„Hałcnów od A do Z. Szkice z dziejów historii i współczesności” (2015)

Audycja o książce „Bielsko-Biała na dawnej pocztówce i fotografii w czasie II wojny światowej”