O nas


Idea powołania Towarzystwa zrodziła się w mojej głowie prawie trzydzieści lat temu. Namiastką tego była komisja historyczna przy parafii Opatrzności Bożej w Białej. Niestety, PRL nie sprzyjał takim inicjatywom. Brakowało odpowiedniego klimatu, a i przeszkadzających było dużo. Teraz idea dojrzała i jest już najwyższy czas, aby ją realizować. Chciałbym, aby dzięki tej inicjatywie tożsamość historyczna bielsko-bialska nie zanikła w tej atomizacji społeczeństwa. Trudno dzisiaj mówić przecież
o patriotyzmie lokalnym. Liczę na to, że pojawi się forum, na którym będzie można przekazać tę pałeczkę tożsamości lokalnej w międzypokoleniowej sztafecie.

Dr Jerzy Polak – Prezes Honorowy BBTH

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne założyli historycy, archeolodzy, historycy sztuki, etnografowie oraz miłośnicy historii i tradycji Bielska-Białej i szeroko rozumianego regionu bielskiego. Po co? Żeby upowszechniać i rozwijać wiedzę dotyczącą lokalnej historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Żeby nie zanikła tożsamość historyczna Bielska-Białej.

Jak zamierzamy osiągać nasze cele? Między innymi przez inspirowanie oraz prowadzenie badań naukowych, gromadzenie dokumentacji naukowej, podejmowanie działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego czy popularyzowanie wiedzy historycznej. Będziemy więc publikować wydawnictwa
historyczne, organizować konferencje i spotkania naukowe, a także imprezy kulturalne oraz edukacyjne. Kto kieruje pracami naszego stowarzyszenia? Na czele Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego stoi zarząd, w skład którego wchodzą: prezes honorowy Jerzy Polak, prezes Bogusław Chorąży, wiceprezes Wojciech Kominiak, skarbnik Ewa Janoszek i sekretarz Jacek Kachel.

KRONIKA NAUKOWA

Referaty i komunikaty naukowe wygłoszone na zebraniach ogólnych BBTH:

2011

 1. IV    - dr Jerzy Polak, Miasto sukienników – Monschau (Montjoie) na pograniczu
                     niemiecko – belgijskim i ich bielsko-bialska kolonia (rodzina Niessen)

 1.IV     - mgr Piotr Kenig, Z dziejów bielskich browarów

 29.IV   - dr Jerzy Polak, Dom Czekańskich w Białej. Ostatnia drewniana chałupa nad Niwką

 6.V       - mgr Janusz Manterys, Bielskie i bialskie stemple pocztowe, cz. I
 27.V     – mgr Janusz Manterys, Bielskie i bialskie stemple pocztowe, cz. II
 1.VII    – dr Jerzy Polak, Burmistrzowie Bielska i Białej do 1939 roku. Próba charakteryzacji
                     grupy i wybrane sylwetki

 5.VIII   – mgr Piotr Kenig, Śladami walk górskich w latach 1915-1918 w Alpach Karynckich           
                    Krzysztof Raczek, Z historii cmentarza rzymskokatolickiego w Bielsku przy ul.
                     Grunwaldzkiej oraz w kwestii pamiątek funeralnych

 2.IX      – dr Jerzy Polak, Bialski przemysłowiec Franz Strzygowski młodszy (1828 – 1904)

 7.X       – mgr Jacek Proszyk, Pamiątki z dziejów Żydów bielskich i bialskich w zbiorach
                     bibliotecznych i prywatnych Izraelu

9.XII 2011 – dr Ewa Janoszek „Pomniki architektury w Bielsku-Białej”

2012

13.I 2012 – mgr Elżbieta Teresa Filip „Etnograficzny fenomen Wilamowic”

 

 

Comiesięczne wykłady popularno-naukowe w Książnicy Beskidzkiej oraz wycieczki terenowe dla mieszkańców Bielska-Białej:

2011

6.X    – dr Jerzy Polak, 100-lecie śmierci ks. Stojałowskiego, budziciela polskości w Bielsku
                     i Białej
8.X    - dr Bogusław Chorąży i mgr Bożena Chorąży, Grodzisko i kościół św. Stanisława w
                     Starym Bielsku