Zarząd i Założyciele

Zarząd BBTH:

Maciej Bujakowski 28.04.2016, nr6

dr Maciej Bujakowski – Prezes

dr Maciej Bujakowski urodzony w 1976 roku Ciechanowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie) Jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu historii i historii oświaty. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Akademia” w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  Od 2007 uczestniczy w kolejnych powiatowych i wojewódzkich przegląd kronik OSP powiatu bielskiego i województwa śląskiego, zasiadając w jury komisji konkursu. Od 2003r. współpracownik Katedry Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu m.in. z Historii Wychowania, Polityki społecznej, Dydaktyki. Od dwudziestu lat związany z Bielsko-Białą.

dr Jerzy Polak – Prezes Honorowy

rocznik 1954, ur. w Cieszynie, mieszkaniec Bielska-Białej, absolwent LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej i Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych (UJ 1989), historyk i muzealnik (m. in. 1990-2000 dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej). Specjalizuje się w historii Bielska-Białej, jego dzielnic i regionu, a także w historii książąt pszczyńskich i Pszczyny, publikując od 1977 r. Członek Rady Programowej „Biblioteki Bielska-Białej” (której jest pomysłodawcą), Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Bielska-Białej przy Prezydencie Miasta oraz Stowarzyszenia „Lipnik”.

Rafał Hojczyk – Wiceprezes

Studiowałem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, interesuję się dziejami miast, historią motoryzacji i historią sportu. Oprócz tego uprawiam turystykę górską i zbieram stare monety. Moja ulubiona epoka to nowożytność, szczególnie w odniesieniu do wojskowości i gospodarki. Obecnie jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

Mariusz Olszowski – Skarbnik

bielszczanin, ur. w 1978r. Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Zawodowo – pracownik działu technologiczno-konstrukcyjnego w prywatnym przedsiębiorstwie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Katowicach – Koło Karpackie w Bielsku-Białej. Zainteresowania – historia miasta Bielska-Białej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lotniczych regionu, a także pasjonat lotnictwa wojskowego i cywilnego.

Paweł Böttcher – Sekretarz

Paweł Bӧttcher ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim i historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z zawodu jest pracownikiem samorządowym, pracuje w Biurze Rozwoju Miasta, na stanowisku głównego specjalisty. Jego zainteresowania w zakresie historii dotyczą głównie okresu średniowiecza, XIX wieku i dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie w odniesieniu do dziejów Bielska-Białej, interesuje się również historią Wielkiej Brytanii i ZSRR. Dotychczasowe publikacje: Gospodarka i mieszkańcy Bielska w XIV i XV wieku, [w:]Bielsko-Bialskie Studia Muzealne, t. V, Bielsko-Biała 2011, Bielsko w stosunkach pomiędzy książętami cieszyńskimi a dworem krakowskim w średniowieczu, [w:] Bielsko-Bialskie Prace Historyczne, t. I, Bielsko-Biała 2014, Pozostały zdjęcia, [w:] Bachowska M., Kresy, Kraków 2010, Zarys historii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, [w:] 65 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 2015 Ponadto opublikował kilka artykułów o tematyce historycznej i politycznej w prasie lokalnej. Jest członkiem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego od 2011 roku, od 2017 roku jest sekretarzem jego zarządu.

 

Założyciele (alfabetycznie):

Chorąży Bogusław

(ur. 1963 r.) Archeolog, doktor nauk humanistycznych. Absolwent Liceum im. Stefana Żeromskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Muzeum w Bielsku-Białej. Bielszczanin od urodzenia – wychowywał się na bielskiej starówce. Od 20 lat prowadzi badania archeologiczne na terenie miasta i regionu Podbeskidzia. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących archeologii i jej popularyzacji. Prywatnie fan starego dobrego rocka z lat 60 i 70-tych.

Chorąży Bożena

(ur. 1964 r.) Archeolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracownik Działu Archeologii Muzeum w Bielsku-Białej, kustosz. Przez 10 lat związana również z bielską oświatą (nauczyciel historii) Bielszczanka związana rodzinnie z Kamienicą (od czterech pokoleń). Wraz z mężem Bogusławem prowadzi prace archeologiczne na terenie Podbeskidzia i miasta Bielska. Od lat prowadzi działalność popularyzacyjną średniowiecznych dziejów miasta. Organizatorka pięciu edycji Jarmarków Średniowiecznych. Interesuje się kulturą ludową Podbeskidzia .

Cielecki Artur

Urodzony w 1974 r. w Cieszynie. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej. Prywatny przedsiębiorca – wspólnik spółki działającej na rynku zarządzania nieruchomościami. Pasjonat historii miasta Bielska-Białej i okolic,
szczególnie zainteresowany tematyką zabytkowych cmentarzy.

Dziubek Wiesław

bielszczanin, ur. 1974 r. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prywatny przedsiębiorca, nauczyciel. Pasjonat historii Bielska-Białej i dziejów Wapienicy. Twórca portalu miłośników Bielska-Białej i okolic – beskidia.pl

Filip Elżbieta Teresa

etnograf, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Muzeologicznego (sekcja etnografii) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tarnowianka, od ponad 20 lat pracuje w Muzeum w Bielsku-Białej i prowadzi badania dotyczące przede wszystkim strojów ludowych noszonych przez kobiety we wsiach otaczających Bielsko i Białą, w Wilamowicach i na terenie Żywiecczyzny. Autorka licznych publikacji na ten temat, a także m.in. scenariusza ekspozycji i przewodnika po Domu Tkacza, Oddziale Muzeum w Bielsku-Białej oraz katalogu rzeźby ze zbiorów etnograficznych Muzeum w Bielsku-Białej.

Horowski Sławomir

bielszczanin, rocznik 1968. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im.Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Historii). Dziennikarz tygodnika „Kronika Beskidzka”, w którym między innymi prowadzi cykl artykułów popularyzujących wiedzę o przeszłości Bielska-Białej i regionu oraz porusza w swoich publikacjach tematy dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego miasta.

Janoszek Ewa

dr Ewa Janoszek, historyk sztuki. Od kilku lat zajmuje się zawodowo ochroną dziedzictwa kulturowego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, pracując w Biurze Rozwoju Miasta. Jest autorką książki o architekturze przemysłowej Bielska i Białej oraz szeregu artykułów dotyczących zabytków architektury i sztuki rodzinnego miasta i regionu. Rokrocznie przewodzi wycieczkom śladami zabytkowych obiektów w Cygańskim Lesie. W ramach przybliżania mieszkańcom historii i spuścizny zabytkowej Bielska-Białej, prowadzi także okolicznościowe prelekcje i wykłady.

Kachel Jacek

absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Wydział Historii i Teologii. Ukończył Podyplomowe Studium Dziennikarskie w Krakowie. Pełni funkcję sekretarza w bielskim Oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy i jest współpracownikiem Towarzystwa Miłośników Ziemi
Żywieckiej oraz członkiem Towarzystwa Naukowego Żywieckiego. W przeciągu ponad 18 letniej pracy dziennikarskiej jego teksty i zdjęcia można było znaleźć na łamach różnych czasopism. Do tej pory na rynku wydawniczym pojawiło się dziesięć jego książek. Jest autorem zdjęć do wielu albumów promujących Podbeskidzie oraz książek. Na swoim koncie Jacek Kachel ma dwie samodzielne wystawy fotograficzne w
Polsce i jedną wspólną w niemieckim mieście Wolsfburg.
Obecnie jest dziennikarzem Magazynu Samorządowego W Bielsku-Białej i autorem programu telewizyjnego Sto lat temu w Bielsku i Białej.

Kasprzak Dominik

badacz i miłośnik fortyfikacji. Autor książki i opracowań poświęconych umocnieniom w rejonie Bielska-Białej i Śląska, publikowanych w fachowych czasopismach. Zakres zainteresowań koncentruje się głównie na okresie międzywojennym i latach II wojny światowej. W szczególności na polskich pozycjach obronnych z 1939 roku oraz niemieckich liniach z lat 1944-45.

Kenig Piotr

ur. 1960 – bielszczanin, historyk, zainteresowany szczególnie dziejami Bielska-Białej w XVIII-XIX wieku.
Badacz historii miejscowego przemysłu, autor opracowań dotyczących bielskiej pocztówki, atelier fotograficznych i wojskowości austriackiej. Pasjonat genealogii. Kustosz i kierownik Muzeum Techniki i Włókiennictwa (Oddział Muzeum w Bielsku-Białej).

Kominiak Wojciech

bielszczanin, zawodowo – pracownik administracyjny w prywatnym przedsiębiorstwie, z zamiłowania- pasjonat historii Bielska- Białej ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii miasta oraz tematyki dotyczącej filmu i bielskich kin, a także dziejów Hałcnowa.

Krajewski Jakub

ukończył studia zawodowe ze specjalnością historyk archiwista i kontynuuje kształcenie w danym kierunku. Jako historyk interesuję się historią Bielska- Białej, a szczególnie Cygańskiego Lasu, oraz historią najnowszą. Jest także członkiem Stowarzyszeniu Olszówka, którego celem, jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu. Do innych jego pasji, także naukowych należy speleologia (zasiada w zarządzie Klubu Taternictwa Jaskiniowego Speleoklub Bielsko- Biała), tudzież eksploracja rożnego rodzaju sztucznych obiektów podziemnych.

Manterys Janusz

Z zawodu nauczyciel geografii. Interesuje się ikonografią poświęconą Bielsku i Białej. Jest autorem książek i wielu artykułów poświęconych historii poczty w naszym mieście, jak również ćwiczeń do edukacji regionalnej.

Polak Jerzy

rocznik 1954, ur. w Cieszynie, mieszkaniec Bielska-Białej,
absolwent LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej i Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych (UJ 1989), historyk i muzealnik (m. in. 1990-2000 dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej). Specjalizuje się w historii Bielska-Białej, jego dzielnic i regionu, a także w historii książąt pszczyńskich i Pszczyny, publikując od 1977 r. Członek Rady Programowej „Biblioteki Bielska-Białej” (której jest pomysłodawcą), Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Bielska-Białej przy Prezydencie Miasta oraz Stowarzyszenia „Lipnik”.

Proszyk Jacek

ur.1973 r.
doktor nauk humanistycznych (Instytut Religioznawstwa UJ 2012), od prawie dwudziestu lat prowadzi badania nad historią i kulturą Żydów na południu Polski oraz wyznań religijnych na Śląsku Cieszyńskim. Od 2007 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej prowadzi spotkania parateatralne przybliżające historię i kulturę miasta. Mieszka w Dolinie Wapienicy gdzie hobbystycznie prowadzi obserwacje entomologiczne.

Raczek Krzysztof

Pracuje terenie cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej. Zainteresowania – historia cmentarza oraz życiorysy osób pochowanych, filokartystyczne i fotograficzne dokumenty związane z Bielskiem i Białą, historia 5 Dywizjonu Artylerii Mieszanej.

Zachara Jacek

prezes stowarzyszenia „Olszówka”, w ostatnich latach uczestniczy w ratowaniu zabytków i krajobrazu Cygańskiego Lasu oraz popularyzacji jego walorów historycznych i kulturowych. W latach 90. uczestnik ruchu ochrony miejsc przyrodniczo cennych m.in. Puszczy Białowieskiej, utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, inicjator utworzenia Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej. Twórca projektów edukacyjnych „Rozejrzyj się wokół swojego domu”, „Wędrowanie” oraz „Wielokulturowość w Karpatach”. Jest autorem oraz współautorem kilkunastu publikacji dotyczących różnych aspektów edukacji regionalnej m.in. album fotograficzny „Przyroda Bielska-Białej”, mapę i przewodnik „Bielsko-Biała. Dziedzictwo kulturowe”. Przewodnik górski, specjalizuje się w Karpatach Rumuńskich. Członek Beskidzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Na co dzień pracuje jako terapeuta w ośrodku psychiatrycznym.