O nas

Idea powołania Towarzystwa zrodziła się w mojej głowie prawie trzydzieści lat temu. Namiastką tego była komisja historyczna przy parafii Opatrzności Bożej w Białej. Niestety, PRL nie sprzyjał takim inicjatywom. Brakowało odpowiedniego klimatu, a i przeszkadzających było dużo. Teraz idea dojrzała i jest już najwyższy czas, aby ją realizować. Chciałbym, aby dzięki tej inicjatywie tożsamość historyczna bielsko-bialska nie zanikła w tej atomizacji społeczeństwa. Trudno dzisiaj mówić przecież o patriotyzmie lokalnym. Liczę na to, że pojawi się forum, na którym będzie można przekazać tę pałeczkę tożsamości lokalnej w międzypokoleniowej sztafecie.

dr Jerzy Polak – Prezes Honorowy BBTH

Historia stowarzyszenia

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne założyli historycy, archeolodzy, historycy sztuki, etnografowie oraz miłośnicy historii i tradycji Bielska-Białej i szeroko rozumianego regionu bielskiego. Po co? Żeby upowszechniać i rozwijać wiedzę dotyczącą lokalnej historii oraz dziedzictwa kulturowego regionu. Żeby nie zanikła tożsamość historyczna Bielska-Białej.

Jak zamierzamy osiągać nasze cele? Między innymi przez inspirowanie oraz prowadzenie badań naukowych, gromadzenie dokumentacji naukowej, podejmowanie działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego czy popularyzowanie wiedzy historycznej. Będziemy więc publikować wydawnictwa historyczne, organizować konferencje i spotkania naukowe, a także imprezy kulturalne oraz edukacyjne. Wszystkich, którym są bliskie powyższe idee i wartości zapraszamy do współpracy.

Zarząd

dr Maciej Bujakowski

Prezes

Biogram - czytaj więcej

urodzony w 1976 roku Ciechanowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Instytutu Historii Nauki PAN w Warszawie) Jest autorem i współautorem licznych artykułów z zakresu historii i historii oświaty. Członek kolegium redakcyjnego czasopisma „Akademia” w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.  Od 2007 uczestniczy w kolejnych powiatowych i wojewódzkich przegląd kronik OSP powiatu bielskiego i województwa śląskiego, zasiadając w jury komisji konkursu. Od 2003r. współpracownik Katedry Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu m.in. z Historii Wychowania, Polityki społecznej, Dydaktyki. Od dwudziestu lat związany z Bielsko-Białą.

dr Jerzy Polak

Prezes honorowy

Biogram - czytaj więcej

rocznik 1954, ur. w Cieszynie, mieszkaniec Bielska-Białej, absolwent LO im. A. Asnyka w Bielsku-Białej i Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr nauk humanistycznych (UJ 1989), historyk i muzealnik (m. in. 1990-2000 dyrektor Muzeum w Bielsku-Białej). Specjalizuje się w historii Bielska-Białej, jego dzielnic i regionu, a także w historii książąt pszczyńskich i Pszczyny, publikując od 1977 r. Członek Rady Programowej „Biblioteki Bielska-Białej” (której jest pomysłodawcą), Komisji ds. Nazewnictwa Ulic i Placów Bielska-Białej przy Prezydencie Miasta oraz Stowarzyszenia „Lipnik”.

Wojciech Kominiak

Wiceprezes

Biogram - czytaj więcej

urodzony w Bielsku-Białej, z wykształcenia inżynier logistyki transportu, miłośnik historii Bielska- Białej ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii miasta, tematyki dotyczącej filmu i bielskich kin, oraz dziejów Hałcnowa. Współzałożyciel Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego.
Współautor książek:
z Piotrem Kenigem- „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej” (2001, 2008),
z Ewą Janoszek- „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach II Rzeczypospolitej” (2008),
z Wiesławem Dziubkiem „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej” (2019- nagroda Prezydenta miasta Bielska-Białej IKAR 2019 za szczególne osiągnięcia kulturalne, 2020 wyd. kolorowe);
z Władysławem Motyką i Grzegorzem Wnętrzakiem- „Dzieje kościoła i parafii Trójcy Przenajświętszej w Bielsku-Białej”.
Autor książki „Hałcnów od A do Z. Szkice z dziejów historii i współczesności” (2015).
Z Wojciechem Dudkiem z amatorskich materiałów filmowych zrealizował dokument „Parę dni, kilka chwil, trochę ujęć… czyli opowieść o Bielsku-Białej w latach 60. XX w.” (2010).

Joanna Gruszka

Wiceprezeska

Biogram - czytaj więcej

mieszkanka Bielska-Białej. Najpierw z urodzenia, następnie z wyboru. Antropolożka kultury. Ukończyła studia kulturowe na Uniwersytecie Opolskim (kulturoznawstwo) i Uniwersytecie Jagiellońskim (etnologia i antropologia kulturowa). Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz Żydowskim Muzeum Galicja Jej zainteresowania badawcze to tożsamość regionalna, świadomość historyczna. Współprowadząca i inicjatorka cyklu „Kulturoterapia z przymrużeniem oka”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o kulturze, również lokalnej. Prowadzi witrynę społeczno-kulturalną ANTHROPOS. Stypendystka Wydziału Kultury i Sztuki Miasta Bielska-Białej. W ramach stypendium realizowała projekt „Portret miasta i jego mieszkańców. Narracje o Bielsku-Białej” – cykl rozmów z mieszkańcami miasta.

Paweł Bӧttcher

Sekretarz

Biogram - czytaj więcej

urodził się 13 maja 1969 roku w Żywcu. Od urodzenia mieszka w Bielsku-Białej. W 1988 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Bielsku-Białej (klasa o profilu humanistycznym). Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim (1995) oraz studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (2006). Z zawodu jest pracownikiem samorządowym – pracuje obecnie w Biurze Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej, na stanowisku głównego specjalisty.
Jest członkiem Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, gdzie od 2017
roku jest sekretarzem zarządu. W ramach swojej działalności w BBTH brał udział w dwóch konferencjach naukowych organizowanych przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne:
1.Konferencja „700 lat Bielska”, organizowana razem z Akademią Techniczno-
Humanistyczną w Bielsku-Białej (rok 2012),
2.Konferencja „Z dziejów Bielska-Białej – Biała”, organizowana razem z
Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej (rok 2017).
Na obydwóch konferencjach wygłosił referaty.
Jest autorem dwóch książek, brał udział w napisaniu trzech innych, oprócz tego opublikował kilka artykułów poświęconych historii Bielska-Białej.
Główny obszar zainteresowań w dziedzinie historii to dwudziestolecie
międzywojenne, ze szczególnym uwzględnieniem historii Polski, historia
Wielkiej Brytanii i historia ZSRR, oraz historia muzyki, sportu i teatru.

Mariusz Olszowski

Skarbnik

Biogram - czytaj więcej

bielszczanin, ur. w 1978r. Absolwent Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na wydziale Budowy Maszyn i Informatyki. Zawodowo – pracownik działu technologiczno-konstrukcyjnego w prywatnym przedsiębiorstwie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Katowicach – Koło Karpackie w Bielsku-Białej. Zainteresowania – historia miasta Bielska-Białej ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lotniczych regionu, a także pasjonat lotnictwa wojskowego i cywilnego.